Fraunhofer Project Center @ UT

De Universiteit Twente (UT) en Fraunhofer gaan een langdurige samenwerking aan op het vlak van toegepaste, technologische wetenschap. De eerste stap is de oprichting van een Fraunhofer Project Center voor ‘design and production engineering in complex high-tech systems’ op de campus van de UT, de eerste vertegenwoordiging van Fraunhofer in Nederland.

Fraunhofer is Europa’s grootste non-profitorganisatie voor toegepast onderzoek en heeft een sterke internationale reputatie. 66 onderzoeksinstituten in Duitsland en zeven in het buitenland zijn aangesloten. De samenwerking is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Twente als technologische topregio.

Fraunhoferinstituten richten zich op het omzetten van fundamenteel, wetenschappelijk onderzoek tot technologische toepassingen in de industrie. De instituten hebben daarbij grote autonomie. Fraunhofer genereert op jaarbasis een onderzoeksbudget van ruim twee miljard euro. 65% daarvan komt rechtstreeks uit de industrie en uit publiekelijk gefinancierde onderzoeksprojecten. De doelstellingen zijn vergelijkbaar met die van TNO, het grootste onderzoeksinstituut in Nederland.

Onafhankelijk instituut in Twente

De Universiteit Twente gaat voor de oprichting van het Project Center nauw samenwerken met het Fraunhoferinstituut voor productietechnologie IPT in Aken, Duitsland. Het Fraunhofer Project Center op de campus van de Universiteit Twente zal bij gebleken succes op termijn uitgroeien tot een onafhankelijk instituut dat zich richt op gezamenlijke R&D projecten met de industrie.

Het Project Center richt zich in eerste instantie op opdrachten op basis van vragen uit de industrie en internationale samenwerkingsprojecten. Daaraan zal door jonge ingenieurs, onder leiding van ervaren onderzoekers, zowel vanuit de Universiteit Twente als Hogeschool Saxion gewerkt worden. Met de opgebouwde expertise en de link met beide kennisinstellingen bouwen zij een interessant portfolio op dat een goede basis vormt voor een loopbaan in de industrie of een promotieplek.

De aanpak van Fraunhofer biedt een aanvulling op het ‘klassieke model’ in de wetenschap, waarbij een meerjarig promotietraject aan een universiteit of in directe samenwerking met een bedrijf vooropstaat. Meerdere kortlopende opdrachten voor onderzoek en kennisontwikkeling vanuit verschillende bedrijven vormen zo mogelijk de basis voor een academische promotie.

Meer informatie

Indien u vragen hebt of meer informatie wil ontvangen, kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.

Contactformulier