Finance (FIN)

De dienst Finance (FIN) heeft een beleidsondersteunende, controlerende en uitvoerende taak ten aanzien van de financiële functie. Deze taak is zowel gericht op het primaire proces als op het universitair bestuur. De taken worden uitgevoerd binnen de afdelingen Financial Services (FS), Financial Business Support (FBS) en Financial Governance & Compliance (FGC).

De missie van FIN is als volgt geformuleerd:

"Het formuleren, (doen) uitvoeren en bewaken van het financiële, economische en administratieve beleid op basis van de strategische doelstellingen van de universiteit. Deze activiteiten zijn er op gericht om het management een optimaal beheers- en bestuursinstrument te verschaffen waarmee een effectieve en efficiënte inzet van de financiële middelen wordt gewaarborgd".