Finance (FIN)

Nieuw financieel systeem: UNIT4

Per 2 mei stapt de UT over naar een nieuw finaniceel systeem, Unit4. Unit4 gebruik je o.a. voor declaraties (vroeger Declaree) en het schrijven van gewerkte uren (vroeger TAS). Voor meer informatie over de invoering van Unit4 zie utwente.nl/unit4 of log direct in via myfin.utwente.nl.

De dienst Finance (FIN) heeft een beleidsondersteunende, controlerende en uitvoerende taak ten aanzien van de financiële functie. Deze taak is zowel gericht op het primaire proces als op het universitair bestuur. De taken worden uitgevoerd binnen de afdelingen Financial Services (FS), Financial Business Support (FBS) en Financial Governance & Compliance (FGC).

De missie van FIN is als volgt geformuleerd:

"Het ondersteunen van de UT organisatie in de veranderingen die op haar afkomen door op strategisch en tactisch niveau te adviseren over belangrijke besluiten met een impact op de organisatie en haar omgeving. Dit wordt mogelijk gemaakt door in haar dienstverlening zich te richten op beleidsrijke financiële ondersteuning van het bestuur en het primaire proces, het opstellen van business cases, risico management en ondersteuning van het sturen op output. Dit betekent ook dat adviezen op het gebied van audit en compliance op fiscaal, financieel, en andere gebieden een groter onderdeel gaan uitmaken van haar dienstverlening om compliant te blijven aan de steeds complexere wet- en regelgeving en aan de steeds complexere en meer diverse voorwaarden die verbonden zijn aan diverse vormen van financiering. Hierbij is de operationele excellentie van de basisprocessen een randvoorwaarde".