See Home

Lidmaatschap

Een van de doelstellingen van de Stichting Faculty Club is een netwerkplatform te creëren en daarmee uitwisseling van kennis en wetenschap te stimuleren. Zij wil een ontmoetingsplaats zijn voor zowel de UT medewerker als het lokale bedrijfsleven. Daartoe heeft de Stichting Faculty Club de beschikking over een prachtige loungeruimte, de Blomzaal, een besloten gedeelte in restaurant Faculty Club. Fellows van de Stichting Faculty Club hebben vrije toegang tot de Blomzaal. Je kunt er collega’s ontmoeten, maar ook gasten of klanten van je bedrijf mee naar toe nemen. De huiswijnen en andere drankjes staan daarvoor vrij ter beschikking. Ook kan de ruimte gereserveerd worden voor werkoverleg, presentaties of workshops. De ruimte is ingericht met een scherm, beamer en een laptop.

Bedrijven

Bedrijven en/of instanties kunnen een collectief lidmaatschap voor hun medewerkers aanvragen. Hierbij hanteert de Stichting Faculty Club 3 verschillende tarieven:

  • 1.500 euro: bedrijf dat vaak gebruik maakt van de faciliteiten van de Blomzaal
  • 350 euro: bedrijf dat af en toe gebruik maakt van de Blomzaal / spin-off
  • 150 euro: studentenbedrijven van de UT

Instituten

Binnen de Universiteit Twente zijn de instituten de belangrijkste ondersteuners van de Stichting Faculty Club. Vrijwel alle instituten betalen een bijdrage van 10.000 euro voor het collectieve lidmaatschap.

Verder hebben de instituten in het gebouw van de Faculty Club vitrines ter beschikking waar zij hun onderzoek kunnen presenteren. Zo krijgt de Faculty Club een uitstraling die past bij de UT. De instituten zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de inrichting van hun vitrine.

Samen met de instituten nodigt de Stichting Faculty Club je uit voor instituutsavonden. Die avonden brengen onderzoekers, bedrijven of andere externe belanghebbenden samen tijdens een bijzonder diner. Daaraan zijn een aantal presentaties en bijdragen over actuele ontwikkelingen uit het onderzoek gekoppeld.

Faculteiten / Diensten / Medewerkersverenigingen

De faculteiten CTW, EWI, TNW en GW ondersteunen de Stichting Faculty Club met collectieve fellowshipsbijdragen van 1.500 euro.

Verschillende diensten steunen de Stichting Faculty Club met een lidmaatschap van 350 euro.

Het P-NUT netwerk van de UT is lid van de Stichting Faculty Club met een bijdrage van 350 euro en heeft daardoor de mogelijkheid om regelmatig borrelbijeenkomsten in de Blomzaal te organiseren.

Medewerkers

Voor medewerkers zijn er geen individuele lidmaatschappen meer. Medewerkers die bij onderdelen werken die lid zijn, hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van de Stichting. Wil je er zeker zijn dat je altijd alle uitnodigingen voor activiteiten ontvangt, schrijf je dan in voor de mailinglijst via het formulier op deze website.

Alumni

Ook alumni kunnen ook lid worden van de Stichting Faculty Club. Hieraan wordt, met ingang van collegejaar 2014, een bijdrage van 50 euro per jaar gevraagd. Aanmelden kan via het formulier op deze website.

Voor aanvullende informatie of vragen s.v.p. contact opnemen met Astrid de Graaf, medewerker van de Stichting Faculty Club (a.degraaf@utwente.nl).

Tot ziens in de Faculty Club!