FB - Stichting Facultyclub (NL)

UITNODIGING BUSINESS & SCIENCE MEETINGGeachte leden,


Hierbij nodigen wij u van harte uit om op 17 maart aanwezig te zijn bij de Business & Science meeting in de Blomzaal van de Faculty Club, op de campus van de Universiteit Twente. Doel van deze informele netwerkbijeenkomst is het uitwisselen van kennis met dit keer als thema: ‘De verbinding tussen Business & Science; hoe ziet de ideale samenwerking eruit?’.

Steeds vaker krijgen kennisinstellingen als Saxion en de Universiteit Twente van bedrijven te horen dat er geen centraal aanspreekpunt is waar zij talenten van deze kennisinstellingen kunnen bereiken. Daarnaast verwachten studenten steeds vaker dat de zorg van de kennisinstellingen zich uitstrekt van een periode ‘voor de poort’ (studiekeuze-advies, voorlichting e.d.) tot enige tijd ‘na de poort’ (ondersteuning bieden bij de overstap naar de arbeidsmarkt).


UT en Saxion hebben er baat bij dat studenten na hun studie op een passende plek terechtkomen, waar ze een begin kunnen maken met een succesvolle carrière. Het bedrijfsleven heeft er baat bij om zicht te krijgen op, en contact te leggen met potentieel talent. Potentieel geschikte studenten moeten gemakkelijk de weg naar hun bedrijf weten te vinden. Kortom… Hoe ziet de ideale samenwerking tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen er uit?


Sprekers zijn Miriam Luizink, Director Strategic Business Development aan de Universiteit Twente en Joeri Constandse, Coördinator PIT (Professionals in Training) bij TriMM in Enschede.


Deze informele bijeenkomst start vanaf 17.00 uur in de Blomzaal. Aanmelden kan via stichtingfacultyclub@utwente.nl De Blomzaal is te vinden in de Faculty Club, gebouwnummer 42 op de plattegrond van de campus.Met vriendelijke groet mede namens IKT, Powered by Twente en Ondernemersvereniging Kennispark,Astrid de Graaf

Stichting Faculty ClubPS noteert u alvast de volgende bijeenkomst op 19 mei over ‘Design Lab’ in uw agenda!