FB - Stichting Facultyclub (NL)

De Stichting Faculty Club organiseert op 15 september een Business & Science meeting in de Blomzaal van de Faculty Club. Doel van deze informele netwerkbijeenkomst is het uitwisselen van kennis met dit keer als thema: ‘Oplossingsgericht en innovatief samenwerken met de UT’.

Onderdeel van Kennispark Twente is de Wetenschapswinkel UT / Portal to Innovation KP. Op jaarbasis komen ruim 50 onderzoeks- en kennisvragen binnen bij dit Portal, afkomstig van MKB’ers in de regio. Via PD Engineertrajecten, afstudeeropdrachten, studieopdrachten en ‘bijbanen’ werken studentonderzoekers aan deze projecten. Ook zijn waardevolle adviesgesprekken, kenniskoppelingen en vaste werkrelaties ontstaan met UT-experts. Coördinator Egbert van Hattem geeft een beeld van de uiteenlopende onderwerpen, successen en samenwerkingsvormen die zijn verwezenlijkt. In een discussie met het publiek kunnen nieuwe vragen en nieuwe vormen van samenwerking worden verkend.

Studentonderzoeker Marit Colijn vertelt over haar opdracht voor: De Kabath vastgoedbescherming. Deze vraag kwam binnen via de Portal en met de vakgroep Bouw/Infra is een Capita Selecta project opgezet. Marit laat zien hoe variabele lasten teruggedrongen kunnen worden bij leegstaand vastgoed door energiebesparende maatregelen toe te passen. In veel gevallen kunnen deze maatregelen de panden bovendien aantrekkelijker maken voor potentiële huurders of kopers. Een innovatieve en prikkelende manier van denken waarbij de expertise van de UT meerwaarde biedt.


Ir. Egbert van Hattem

Coördinator Wetenschapswinkel UT / Portal to Innovation KP


Marit Colijn

Studentonderzoeker, Industrieel Design EngineeringDeze informele bijeenkomst start vanaf 17.00 uur in de Blomzaal. Je kunt je aanmelden via stichtingfacultyclub@utwente.nl