Home

Op de Campus van de Universiteit Twente is het Restaurant Faculty Club gevestigd. Iedereen die dat wil, kan hier doordeweeks lunchen en dineren. Tijdens openingsuren kun je binnen of buiten op het terras een drankje gebruiken. Ook worden er borrels en andere evenementen gehouden.

In de lounge van de Stichting Faculty Club (de Blomzaal in de Faculty Club), kunnen leden van de Stichting Faculty Club en hun introducé(e) een drankje nemen, een bespreking houden of een tijdschrift lezen. De ruimte is toegankelijk van 10.30 tot sluitingstijd van het restaurant, maar deze is tevens te reserveren voor besloten bijeenkomsten. Reserveren kan via stichtingfacultyclub@utwente.nl

Huisregels voor de Blomzaal

De Stichting Faculty Club kent geen ballotage voor leden van de Stichting Faculty Club. Zij wil dat graag zo houden. Daarom ter informatie de huisregels voor gebruik van de Blomzaal.

  1. De Blomzaal is voor leden toegankelijk conform het hierboven genoemde tijdschema. Zij kunnen zelf hun drankjes (frisdrank, wijn, bier) inschenken. Het is mogelijk gebruik te maken van de service van het personeel van het Restaurant Faculty Club. De daarmee gemoeide personeelskosten (uurtarief € 25,00 overuren € 40.00) zijn voor rekening van de betrokken leden. Het is echter niet de bedoeling in de Blomzaal te lunchen of te dineren. Dat is bij uitzondering mogelijk met instemming van het bedienend personeel.
  2. Koffie, thee of andere consumpties kunnen besteld worden bij de bar van het Restaurant Faculty Club per telefoon (opnemen van de hoorn is voldoende voor contact met het restaurant); deze moeten voor vertrek beneden bij de kassa worden afgerekend.
  3. De bediening van het Restaurant Faculty Club draagt zorg voor een opgeruimde Blomzaal. Het is voor hen en voor de andere leden van de Stichting Faculty Club plezierig als je voor vertrek het gebruikte serviesgoed op de bar bij elkaar zet.
  4. De financiële positie van de Stichting Faculty Club is van dien aard dat overconsumptie door enkele afzonderlijke leden van, op grond van een lidmaatschap te verkrijgen, dranken, makkelijk kan leiden tot de noodzaak de contributie voor alle leden te verhogen. Het bestuur acht prudent gebruik van de lidmaatschapfaciliteiten daarom vanzelfsprekend.
  5. Voor leden die met een groep niet-leden de Blomzaal bezoeken kan tegen een speciaal tarief van de drankjes gebruik worden gemaakt. U kunt dat afspreken bij het reserveren van de Blomzaal of ter plaatse met de bediening in het Restaurant Faculty Club.
  6. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Faculty Club. In eerste instantie worden de aanwijzingen van het personeel van het Restaurant Faculty Club gevolgd.

Enschede, 1 februari 2009