UT - Excellentie

Excellentieprogramma's voor UT BSc and MSc studenten

De Excellentieprogramma’s van Universiteit Twente bieden extra uitdaging voor excellente studenten, die getalenteerd, gemotiveerd én ondernemend zijn, die graag buiten gebaande paden treden, over de grenzen van disciplines kijken en manieren zoeken om hun ideeën impact te geven in de samenleving. De programma’s zijn zowel High Tech als Human Touch, ofwel combineren techniek met maatschappijwetenschappen. Als student kan je je ontwikkelen in een van de drie rollen, onderzoeker, ontwerper of organisator. De trajecten stimuleren een ondernemende houding met respect voor samenleving en natuur.

Verdiepende en verbredende programma’s

Studenten kunnen zich door deelname aan deze trajecten zowel verbreden als verdiepen. Het honours programma in de bachelor is vooral verbredend, en in de master vooral verdiepend. Het STER-programma is een voorbeeld van een verdiepend programma in de bachelor fase.

De bachelor Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) is zowel verbredend als verdiepend. Binnen alle trajecten hebben studenten de ruimte voor het uitvoeren van een eigen project.

Honoursvereniging OCKHAM

Verreweg de meeste honoursstudenten van de Universiteit Twente zijn verenigd in de studievereniging Ockham, die regelmatig interessante activiteiten organiseert.