UT - Excellentie

Honours bachelorprogramma's

In de Bachelor worden zowel verdiepende als verbredende Honoursprogramma's aangeboden. De verdiepende programma's sluiten aan op je reguliere bacheloropleiding. De verbredende programma's zijn UT-breed. Verder is er de mogelijkheid om een unieke Honours opleiding te doen namelijk het University College ATLAS. Deze programma's hebben gemeen dat ze aanzetten tot een hoger academisch niveau dan reguliere bacheloropleidingen en de student de mogelijkheid geven zichzelf verder te ontwikkelen. Dit gebeurt op verschillende manieren afhankelijk van het programma.

verbredende programma's

Voor de verbredende programma's heeft de universteit Twente het Honoursprogramma. Dit bachelorprogramma bestaat uit vijf tracks welke elk een eigen thema hebben maar allen multidisciplinaire samenwerking stimuleren en je helpen jezelf verder te ontplooien. Voor het programma is er een aanmeldingsprocedure. Meer informatie hierover kan gevonden worden op de Engelstalige website. Verdere informatie over de exacte inhoud en modules van dit programma is daar ook te vinden.

Verdiepende programma's

De universiteit Twente biedt daarnaast enkele verdiepende programma's aan in de Bachelor. Deze programma's laten studenten meer diepgaande kennis op doen in het vakgebied van de reguliere bacheloropleiding. Hiervoor zijn een aantal programma's beschikbaar, namelijk sterprogramma's en plusprogramma's. De inhoud en de aanmeldingsprocedures van deze programma's verschillen tussen opleidingen. Echter, niet elke opleiding heeft een dergelijk programma. Voor meer informatie over een eventueel ster- of plusprogramma in jouw opleiding zie de website van je reguliere bacheloropleiding.  

University College ATLAs

Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) wordt aangeboden door University College Twente. Het Engelstalige bachelor programma richt zich op problematiek die op mondiaal niveau speelt. Je leert unieke oplossingen te ontwikkelen en hoe je deze daadwerkelijk kunt implementeren. Op deze manier draag je bij aan de verbetering van de wereld. Deel van je curriculum is dat je je richt op wat jou persoonlijk interesseert: muziek, sport, een tweede taal, ontwikkelingswerk of deelnemen aan een internationale summer school. Ontdek meer over dit unieke Bachelorprogramma op de website van ATLAS.

atlas-logo compleet.jpg