STAR PROGRAMMA

Op de UT is in collegejaar 2013-2014 binnen de opleiding European Public Administration het STAR programma gestart. Dit programma is bedoeld voor studenten die behoren tot de beste 10% van hun cohort.

In module 2 tot en met 6 van de opleiding kan een student zich onderscheiden met een star project, na selectie in de voorafgaande module. Een star project is uitdagender en meer verdiepend dan het reguliere project van de module.

Na afronding van dit traject, komt op het diplomasupplement te staan dat een student een of meerdere star projecten met succes heeft afgerond. Een student kan maximaal 5 star projecten doen binnen de opleiding European Public Administration.

In 2014-2015 is begonnen met de uitrol naar de andere gamma-opleidingen. Zo kennen de opleiding International Business Administration, de opleiding Psychologie en de opleiding Communicatiewetenschappen een star programma.

In 2015-2016 start de uitrol naar de overige opleidingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderwijscoördinator van European Public Administration, Martin de Nobel, email m.j.denobel@utwente.nl.