Programma Organisatie

Projectorganisatie

Projectorganisatie Excellentietrajecten:Kernteam begeleiding excellentietrajecten:

Petra de Weerd-Nederhof (voorzitter)

Hans Vossesteyn (projectleider IKS)

Tom Mulder (adviseur onderwijsvernieuwing)

Ariana Need (lid van landelijke Sirius Auditcommissie)

Stephan Maathuis (projectleider prestatieafspraken)


Inhoudelijk verantwoordelijken

Ed Brinksma (overall verantwoordelijk)

Pieter Boerman (pre-university, Loket VO))

Kees Ruijter (ATLAS)

Leonie Krab (ATLAS)

Miko ElwenSpoek (Honoursprogramma)

Jan Willem Polderman (Excellence Stream Wiskunde)

Celeste Wilderom (mogelijk excellentie derde O, Organiseren)

Heleen Miedema (mogelijk excellentietraject TG)

Ton van den Boogaard (mogelijke samenwerking UC Fryslan)

Arno Stienen (voor excellentietraject tweede O/ontwerpen in MSc)

Nelleke van Adrichem (ondersteuning ontwikkeling MSc Excellentie programma's)