Documenten

Nieuw Honoursprogramma UT : Change Leaders in Research, Engineering, Management, Entrepreneurship & Consulting

Nieuw Honoursprogramma Universiteit Twente : Change Leaders in Research, Engineering, Management, Entrepreneurship & Consulting, start 2013-2014Intro

In dit programma leer je kennis, houding en vaardigheden op het gebied van leiderschap, zodat je gericht aan advies- of veranderprojecten kunt bijdragen. Je ontwikkelt inzichten op welke wijze je verbeteringen kunt realiseren. Zo leer je verschillende vormen van weerstand herkennen, neem je kennis van het scala aan interventies en bijbehorende processen, zoals het leren in teams en bekijk je hoe je zelf opereert in de rol van leider of tijdens adviesprocessen.

Praktische informatie

Het programma heeft een duur van twee semesters: november 2013 tot en met juni 2014 en omvat een cognitief en experiëntieel deel:

1. Het cognitieve deel start in november 2013 en duurt tot februari 2014. De bijeenkomsten kunnen zowel overdag als ook ’s avonds plaatsvinden.

2. Het experientiële deel start in februari 2014 en duurt tot juli 2014. Dit deel bestaat uit een maandelijkse training van 2 à 3 dagen, inclusief avond.

De locatie is de UT-Campus. De tijdsinvestering van het programma is gemiddeld een dagdeel per week. Deze tijd besteed je aan het volgen van de (werk)colleges en aan het werken aan individuele opdrachten. Indien internationale studenten deel uitmaken van de groep is de voertaal van het programma Engels. Aan het programma zijn voor de UT-studenten geen kosten verbonden.

Voor wie?

Het programma is gericht op UT masterstudenten die behoren tot de beste 10% van het cohort, maar ook andere goede en geïnteresseerde masterstudenten zijn welkom. Het is daarnaast van belang dat je in het voorjaar bezig bent met afstuderen of actief bent in een project in de praktijk, in ruime zin opgevat, waaraan je een substantiële bijdrage levert. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: het organiseren van een event binnen een bestuursfunctie van een vereniging of stichting: het starten van een eigen bedrijf of het overnemen van een bedrijf, maar ook een stage.

Selectie en toelating

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het programma dien je een motivatiebrief te schrijven. Aan de brief voeg je een CV en een cijferlijst toe. Naar aanleiding van je brief kun je worden uitgenodigd voor een gesprek. Na dit gesprek wordt bekend gemaakt of je toegelaten bent voor het programma.

Aanmelding dient te gebeuren voor 1 oktober 2013 bij het secretariaat van de Twente Graduate School, gebouw Ravelijn, kamer RA-2246, Universiteit Twente, e-mail: tgs@utwente.nl. Je kunt ook gebruik maken van het aanmeldingsformulier op de UT-site.

Opzet programma

Het programma start met de afname van een persoonlijkheidstest. De uitslag van de test is geschikt als middel voor je verdere ontwikkeling als persoon in het programma.


Daarna volgt het eerste, cognitieve, deel van het programma en gaat over “verandering en leiderschap”. Het onderwijs van dit deel is opgezet in de vorm van hoor- en werkcolleges, inclusief discussies. Je kiest in dit deel ook eigen onderwerp dat je met behulp van wetenschappelijke literatuur gaat uitdiepen.


Enkele mogelijke onderwerpen:

-virtueel leiden van effectieve teams;

-samenwerkingsprocessen van externe consultant en opdrachtgever;

-biologische pijlers van excellent leiderschap;

-niet-manipulatieve organiseerprocessen:

-roddel en emotionele Intelligentie op het Werk.

Het tweede, experiëntiele, deel bestaat uit training en coaching in leiderschapsvaardigheden. Naast de maandelijks training word je wekelijks telefonisch (via Skype) gecoacht op de voortgang en resultaten van je individuele project. De coaching sluit aan bij je eigen projectervaringen.


Je leert zo beter:

-de relatie te leggen tussen je binnenwereld (wie je bent),

-de relatie te leggen tussen je buitenwereld (het gedrag dat je aan anderen laat zien) en

-de resultaten die je produceert in of met je eigen project.Data pilot Honours Change Leaders programmaColleges

Data

Tijd

Jaar

Zaal

Voorlichting

Dinsdag 8 oktober

12.00 - 14.00 uur

2013

n.n.b.

Blok I

Donderdag 6 februari

Vrijdag 7 februari

09.00 - 20.00 uur

09.00 - 17.00 uur

2014

n.n.b.

Blok II

Woensdag 26 februari

Donderdag 27 februari

Vrijdag 28 februari

09.00 - 20.00 uur

09.00 - 20.00 uur

09.00 - 17.00 uur

2014

n.n.b.

Blok III

Woensdag 26 maart

Donderdag 27 maart

Vrijdag 28 maart

16.00 - 20.00 uur

09.00 - 20.00 uur

09.00 - 17.00 uur

2014

n.n.b.

Blok IV

Vrijdag 25 april

10.00 - 17.00 uur

2014

n.n.b.

Blok V

Vrijdag 27 juni

10.00 - 17.00 uur

2014

n.n.b.

De accommodatie is op de campus van de Universiteit Twente.


Data 2e traject Honours Change Leaders februari 2015 - juni 2015 nader te bepalen.

Afronding

Het eerste deel wordt afgerond met een paper waar terugkoppeling op zal worden gegeven. Na afloop van het tweede deel schrijf je een verslag van ongeveer vijf bladzijden over het resultaat van je project en je leerervaringen daarmee. Ook hierop krijg je individuele feedback. Bij goed gevolg ontvang je tenslotte een certificaat dat aan je masterdiploma (met Honours) wordt toegevoegd.


Meer informatie

Voor vragen over het programma kun je terecht bij: Drs. Nelleke van Adrichem, Coördinator Excellentieprogramma’s in de Master, telefoon 053-4895853, e-mail p.vanadrichem-rotteveel@utwente.nl. Indien je geïnteresseerd bent in het verdere aanbod van Excellentieprogramma’s in de Master kun je ook bij haar terecht.

Voor het Excellentieprogramma Change Leaders in Research, Engineering, Management, Entrepreneurship & Consulting is Prof. dr. Celeste Wilderom, vakgroep Bedrijfskunde (http://www.utwente.nl/mb/ba/staff/wilderom/) verantwoordelijk.

Het programma staat onder auspiciën van Twente Graduate School.