UT - Excellentie

In de strategienota RoUTe ‘14+ heeft de UT stevige ambities ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het onderwijs, in lijn met de beoogde ontwikkelingen van het HO-stelsel. Als één van de prestatieafspraken die met de minister van OCW zijn gemaakt, zet de UT in op excellentietrajecten in het onderwijs.

 

De uitgangspunten van de UT excellentietrajecten zijn:

- ‘Ontwikkel je eigen talent’;

- Excellentie strekt zich uit over de drie O’s: ontwikkeling van talent langs de lijnen van onderzoeken, ontwerpen en organiseren op alle onderwijsniveaus.


Dit maakt de UT uniek.