Zie Home

SKE symposium 9 juli 2018

ZORGEN VOOR EN BORGEN VAN TOETSKWALITEIT:

INSPIRATIE EN TIPS

SKE SYMPOSIUM 9 JULI 2018, 9.15 – 12.20, Drienerburght


Posterpresentaties en panelgesprek met inspirerende visies, ideeën, ervaringen  en adviezen.
Door: de deelnemers aan het Seniorkwalificatie Examinering traject 2018.

Doelgroep: examencommissieleden, opleidingsmanagers, onderwijscoördinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers en andere belangstellenden voor toetskwaliteit.

Graag vooraf aanmelden via deze link: aanmelding SKE symposiumProgramma 9 juli

Tijd

Activiteit

  9.15  -  9.30

Inloop. Koffie, thee en krentewegge

  9.30  -   9.45

Openingswoord. Programma. Introductie beoordelingscommissie

  9.45  - 10.15

Pitches van de SKE-ers

10.15  - 11.00

Postermarkt. Gelegenheid voor aanwezigen om in gesprek te gaan met SKE-ers. Tussendoor is er koffie, thee en wat lekkers.

11.00  - 12.10

In interactie met de beoordelingscommissie en het publiek lichten de deelnemers hun bevindingen nader toe.

12.10  - 12.20

Afsluiting

12.20  - 13.00

Informele postermarkt + lunchbuffet voor alle aanwezigen


SKE deelnemers 2018:  Frank van den Berg;  André ten Elshof; Marleen Groenier;  Marije Hahnen-Florijn; Corrie Huijs; 

Joyce Karreman; Eric Klumperink; Ilanit Lutters-Weustink.

 

Organisatie: Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT)
Informatie:   Helma Vlas, 053-4892608 / w.d.j.vlas@utwente.nl