Organisatie & Contact

Diensten en Eenheden

Arbo en Milieu

Coördinator:
ing. S. Visser (Sjoerd)
e-mail: s.visser@utwente.nl
tel: 053 489 3153

Consulent
ir. F. Houweling (Frans)
e-mail: f.houweling@ewi.utwente.nl
tel: 053 489 1143

Bureau Faculteitsdecaan

Decaan:
Prof.dr. P.M.G Apers (Peter)
e-mail: p.m.g.apers@utwente.nl

Directeur Bedrijfsvoering:
Ir. S.J. Maathuis (Stephan))
e-mail: s.j.maathuis@utwente.nl

Faculteitssecretariaat:
Decaan en MT-OLD
A. van Willigen (Annemieke)
e-mail: a.vanwilligen@utwente.nl
tel: 053 489 4602

Directeur bedrijfsvoering
L. Tunc-Katalanc (Lena)
e-mail: l.katalanc@utwente.nl
tel: 053 489 4427

Bureau Onderwijsbegeleiding (BOB)

Het Bureau Onderwijsbegeleiding (BOB) ondersteunt de faculteitsdecaan, de opleidingsdirecteuren (OLD’s) en de docenten en studenten voor de vijf Bachelor- en de acht Masteropleidingen die door de faculteit worden verzorgd. Binnen de faculteit is het Bureau Onderwijsbegeleiding verantwoordelijk voor de organisatorische, procedurele en inhoudelijke coördinatie van het EWI-onderwijs. Behalve hun taak als coördinator of adviseur voeren de BOB-medewerkers taken uit in het domein van de onderwijsondersteuning, zoals internationalisering, kwaliteitszorg, stagebegeleiding en studie- en studentbegeleiding.

Hoofd BOB
Naam: H.J. (Jolanda) van Laar
Kamer: ZI A116
Telefoon: 4466

Studieadviseurs & Opleidingsdirecteur EE
Naam: S. (Satie) Biharie-Soebdhan
Kamer: ZI A118
Telefoon: 2751


 Opleidingsdirecteuren BIT & TCS
 Naam: B.J.(Brigitte) Boogaard
 Kamer:  ZI A118
 Telefoon: 2489 Opleidingsdirecteuren AM & Create
Naam: K. (Karin) Veldhuis
Kamer: ZI A118
Telefoon: 5450

kwaliteitszorg

Coördinator
Naam: Drs. J.H. (Hans) Romkema
Kamer: ZI A114
Telefoon: 2774


 Coördinator
 Naam: C.P.L. (Cynthia) Souren
 Kamer: ZI A114
 Telefoon: 1016internationalisering

Naam: Drs. J. (Janke) Rademaker
Kamer: ZI 1032
Telefoon:  4059

EIT Digital Coördinator
Naam: Drs. J. (Jan) Schut
Kamer: Citadel H-200 
Telefoon: 
4350


Medewerker
Naam: M.M.W. (Monique) Romarck
Kamer: ZI 1030
Telefoon: 3426

Stages

Coördinator
Naam: Dr. M.J. (Maarten) Korsten
Kamer: ZI 1022
Telefoon: 2763

Intercedente
Naam: B. (Belinda) Jaarsma-Knol
Kamer: ZI 1018
Telefoon: 3887

Studieadviseurs

BSc-TW/MSc-AM/MSc-CS/TEL
Naam: L. (Lilian) Spijker
Kamer: ZI 1005
Telefoon: 3493

BSc CreaTe & MSc S&C
Naam: T.H. (Thea) de Kluijver
Kamer: ZI 1003
Telefoon: 3697

BSc-TI-BIT & MSc BIT-HMI/ES
Naam: S.B.A.M. (Sharon) Vonk MSc
Kamer: ZI 1004
Telefoon: 5645

BSc-TI
Naam: E.T. (Ellen) Wassink - Kamp MSc 
Kamer: ZI 1007
Telefoon: 6556


BSc- & MSc EE
Naam: D.W. (Daphne) Boere MSc
Kamer: ZI 1008
Telefoon: 3288

Onderwijskundige(n)

Naam: Drs. K.M.J. (Karen) Slotman
Kamer: ZI1030
Telefoon: 2041

Onderwijscoördinatoren

BSc-CreaTe
Naam: Dr.ir. E.J.(Erik) Faber
Kamer: ZI A112
Telefoon: 2041

 

BSc-TW
Naam: S.J.M. (Stefanie) Kraanen MSc 
Kamer: ZI 2026
Telefoon: 3708

BSc-EE
Naam: Dr.ir.C. (Cora) Salm
Kamer: CR 2611
Telefoon: 2648

BSc-TI/BIT
Naam: C.M.M. (Celine) Heijnen MSc
Kamer: ZI A108
Telefoon: 2101

Module ondersteuning EWI
Naam: E. (Eefke) Bouwhuis 
Kamer: ZI A104
Telefoon: 4067

MSc AM/CS/HMI/MTE
Naam: Drs. M. (Marloes) van Grinsven
Kamer: ZI A108
Telefoon: 6039

MSc EE/EMSYS/S&C
Naam: Dr. M.J. (Maarten) Korsten
Kamer: ZI 1022
Telefoon: 3426

Opleidingsdirecteuren

BIT/MBI
Naam: Dr. L. (Luís) Ferreira Pires
Kamer: ZI 4098
Telefoon: 3843

 

EE
Naam: Dr.ir. A.J. (Anne-Johan) Annema
Kamer: CR 2629
Telefoon: 2649

TI/CS/MTE
Naam: Prof.dr.ir. G.J. (Geert) Heijenk
Kamer: ZI 5122
Telefoon: 5693

TW/AM/S&C
Naam: Dr. J.W. (Jan Willem) Polderman
Kamer: ZI 3054
Telefoon: 3438

CreaTe/HMI
Naam: Dr. A.M. (Alma) Schaafstal
Kamer: ZI A110
Telefoon: 4131

Communicatieteam

Marketing en Communicatie

Vanuit de afdeling Marketing en Communicatie bestaat het EWI-team uit Kirsten Voncken, Myrna Hofman en Nienke Nijenhuis-Broersma. Wij richten ons op de verhoging van de instroom van studenten. We werken aan de externe reputatie en zichtbaarheid van de UT en de profilering van het EWI domein daarin. Daarnaast hebben we ook oog voor het binden van interne en externe ambassadeurs, de EWI medewerkers en studenten. Je kunt bij ons terecht voor ondersteuning op gebied van communicatie(producten), marketing en advies. We zijn gewend integraal te werken, dat betekent dat je geen onderscheid hoeft te maken aan wie je de vraag stelt.

Drukwerk: Voor vragen over drukwerk (flyers, posters, banners, e.d.) kun je rechtstreeks terecht bij Traffic.

Online: Voor vragen over websites, anders dan wervingswebsites, kun je rechtstreeks terecht bij de online servicedesk (ook via Lync/Skype for Business): onlinemedia@utwente.nl.


Kirsten Voncken
e-mail: 
k.j.l.voncken@utwente.nl
grip: 6882, tel: 053 489 6882

Bachelor: Creative Technology, Electrical Engineering, Industrial & Applied Mathematics
Master:  Applied Mathematics, Electrical Engineering, Embedded Systems, Human Media Interaction, Systems & Control

Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Zilverling: maandag, donderdag

 

 

Myrna Hofman
e-mail: 
m.hofman@utwente.nl
grip: 6347 tel: 06 3901 2995

Bachelor: Business & IT, Technical Computer Science
Master: Business Information Technology, Computer Science, Internet Science & Technology

Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Zilverling: maandag


Nienke Nijenhuis
e-mail: 
n.d.nijenhuis@utwente.nl
grip: 6040 tel: 06 1241 0377

Interne en externe communicatie EWI & CTIT

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Zilverling: maandag

Finance and Control EWI

Controller
M.W.M. Evers (Marcel)
e-mail: M.W.M.Evers@utwente.nl
tel: 053 489 2685

Secretaresse
L. Tunc-Katalanc (Lena)
e-mail: L.Tunc-Katalanc@utwente.nl
tel: 053 489 4427

Begrotings- en economische zaken
L.F.J. Spreen-Hans(Lucia)
e-mail: l.f.j.spreen-hans@utwente.nl
tel: 053 489 3393

Informatiebeheer
M.J.Marinussen (Ria)
e-mail: M.J.Marinussen@utwente.nl
tel: 053 489 3954

Hoofd Financiële Zaken
B.J. Pals (Benno)
e-mail: b.j.pals@utwente.nl
tel: 053 489 3702

Administrateur
E.J.A. Borggreve (Edward)
e-mail: E.J.A.Borggreve@utwente.nl
tel:053 489 4210

Medewerker Financiële Adm.
B.H.M. Vissinga-Hooghordel (Bartje)
e-mail:B.H.M.Vissinga-Hooghordel@ewi.utwente.nl
tel: 053 489 2674

Financieel Projectmanager
D.Gimenez Miras (David)
e-mail: D.GimenezMiras@utwente.nl
tel: 053 489 5427

Contractmanagers
D.H. de Groot (Dirk)
e-mail: D.H.deGroot@utwente.nl
tel: 053 489 4542

H.M. Oude Munnik-de Vries (Henriëtte)
e-mail: H.M.OudeMunnink-deVries@utwente.nl
tel: 053 489 3812

F.A.M. Smit-van Veen (Fiona)
e-mail:F.A.M.Smit-vanVeen@utwente.nl
tel:053 489 3654

R. Ceven (Robert)
e-mail: R.Ceven@utwente.nl
053 489 4072

Gebouw en Beheer

Gebouwbeheerder
ir. M.J.B. ten Bulte (Michel)
e-mail: m.j.b.tenbulte@utwente.nl
tel: 053 489 6881

Receptie
e-mail: servicedesk.carre@fb.utwente.nl
tel: 053 489 2299

Human Resources EWI

HR MANAGER

Mr. A.H. Smit (Anja)

Kamer Zilverling 1122

tel. 053 489 2235

e-mail:a.h.smit@utwente.nl


HR-ADVISEURS

M. Oude Bos-Althuis (Marlies)

Kamer Zilverling

tel. 053 489 4163

e-mail:m.oudebos@utwente.nl


S. Prent (Sandra)

Kamer Zilverling 1063

tel. 053 489 5949

e-mail:c.j.holtkamp-kleine@utwente.nl


HR-assistenten

E.V.M. Dijkhuis (Elvira)

Kamer Zilverling 1126

tel. 053 489 4127

e-mail:e.v.m.dijkhuis@utwente.nl

O.M. Scholten (Odette)

Kamer Zilverling 1126

tel. 053 489 2686

e-mail:o.m.scholten@utwente.nl

Mesa+ Cleanroom

MESA+ is een onderzoeksinstituut waarin het onderzoek binnen de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) en Technische Natuurwetenschappen (TNW) samenkomt. De Cleanroom is een lab binnen MESA+.

Secretariaat
S.U. Koch
e-mail: s.u.koch@utwente.nl
tel: +31 53 489 1050

Hoofd cleanroom
G.P.M. Roelofs (Gerard)

Naar de website van MESA+

Techno centrum voor onderwijs en onderzoek (TCO)

Het Techno Centrum voor Onderwijs en Onderzoek (TCO) is een gezamenlijke dienst van de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) en Technische NatuurWetenschappen (TNW).

Hoofd:
ing. J.A.M. Oude Vrielink (Jos)
e-mail: j.a.m.oudevrielink@utwente.nl
tel: +31 53 489 2828

Naar de website van TCO

Bibliotheek en Archief

Bibliotheek & Archief is een dienst binnen de Universiteitsbibliotheek (UB) van de Universiteit Twente.

Informatiespecialist
Faculteit EWI, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Mw. drs. P. de Willigen (Petri)
e-mail: p.dewilligen@utwente.nl
tel: +31 53 489 2085

Facilitair bedrijf

Het Facilitair Bedrijf is een gedeeld servicecentrum dat diensten verleent binnen en voor de verschillende faculteiten, waaronder EWI. Hieronder staan de contactpersonen.

Receptie
e-mail: servicedesk.carre@fb.utwente.nl
tel: 054 489 2299

Contactpersoon FB:

Hogekamp, Zilverling, Carré
N.C.M. Heijnekamp (Nancy)
e-mail: n.c.m.heijnekamp@utwente.nl
tel: 053 489 5768

Citadel
M. Drewes (Martine)
e-mail: m.drewes@utwente.nl
tel: 053 489 6838

ICT Servicecentrum

ICTS is een gedeeld servicecentrum binnen de Universiteit Twente. Voor de faculteit EWI gelden de volgende contactpersonen.

Accountmanager EWI
ing. A.B. Tibben (Tonnie)
e-mail:a.b.tibben@utwente.nl
tel: 053 489 3724

ICTS Servicedesk
e-mail:icts.servicedesk@utwente.nl
tel: 053 489 5577

Centre for Educational Support

Het Centre for Educational Support is een dienst die zowel op centraal niveau, als ook binnen de verschillende faculteiten taken uitvoert.

De Student- & Onderwijsadministratie (S&OA) EWI houdt zich bezig met allerhande onderwijszaken binnen de faculteit en valt onder deze dienst. De Student- & Onderwijsadministratie is ook wel bekend onder de naam Bureau Onderwijszaken (BOZ).

Teamleider S&OA EWI
N. Vander Vaet
e-mail: n.vandervaet@utwente.nl
tel: 053 489 4605

OSIRIS/Blackboard key user
D. Muller (Diane)
e-mail:
tel: 053 489 2681


Alle medewerkers Student- & Onderwijsadministratie (S&OA) EWI