De faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica heeft een meerhoofdig bestuur. Dit bestuur zorgt voor een integrale aansturing op de gebieden onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.


Het faculteitsbestuur van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica bestaat uit:


prof.dr. Joost Kok
decaan

waarnemend portefeuillehouder onderzoek 

dr. Jan Willem Polderman
waarnemend portefeuilehouder onderwijs

voor meer informatie zie: https://personen.utwente.nl/j.w.polderman 

ir. Stephan Maathuis
portefeuillehouder bedrijfsvoering

voor meer informatie zie:  https://personen.utwente.nl/s.j.maathuis

Discipline voorzitters:

  • Prof.dr. S.A. van Gils (Toegepaste Wiskunde)
  • prof.dr.ir. B.R.H.M. Haverkort (Informatica)
  • prof.dr.ir. B. Nauta (Elektrotechniek) 

De volgende opleidingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs:

  • Dr. A.M. Schaafstal (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Creative Technology en Masteropleiding Human Media Interaction)
  • Dr. ir. A.J. Annema (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Electrical Engineering, Masteropleiding Electrical Engineering en Masteropleiding Mechatronica)
  • Dr. J.W. Polderman (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Technische Wiskunde, Masteropleiding Applied Mathematics, 3TU Masteropleiding Systems and Control en coördinator service-onderwijs Toegepaste Wiskunde)
  • Prof.dr.ir. G.J. Heijenk (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Technische Informatica, Masteropleiding Computer Science en Masteropleiding Telematica)
  • Dr. L. Ferreira Pires (opleidingsdirecteur Bachelor Business & IT, Masteropleiding Business Information Technology)

Het bestuur wordt ondersteund door het faculteitssecretariaat EWI:

  • L. Tunc-Katalanc (ondersteuning directeur bedrijfsvoering, benoemingsadviescommissies HL) tel. +31 53 4894427
  • A. van Willigen (ondersteuning decaan, MT-EWI/OLD en faculteitsraad) tel. +31 53-4894602