Onderwijsthema's

Toetsen: een "toolkit"

In een „toolkit‟ worden 20 deeltoetsen en verwante activerende werkvormen beschreven. De “gereedschappen” zijn kort en bondig beschreven (job-aids). Ze dienen vooral als bron van inspiratie waar iedere docent zijn eigen draai aan kan geven.