ervaringen van EWI-docenten met interactie in hoorcolleges

Ervaring met interactie in een bachelorvak TW (Differentiaalvergelijkingen)

Werkgroep Interactie in hoorcolleges


Docent: Hil Meijer


Context en aanleiding:
Ik geef het vak (gewone) Differentiaalvergelijkingen voor gecombineerd TW en TN waarvan de colleges door ongeveer 40 studenten actief gevolgd worden. Het vak is vaak een struikelblok en bevat veel meetkundige technieken die voor studenten nieuw zijn. Ik denk dat alleen een verhaal vertellen niet beklijft. Studenten moeten uitgedaagd worden om van wat ze horen meteen een voorstelling te maken.

Acties:

Ik heb in het studiejaar 2010-2011 geprobeerd om studenten tijdens het college over de stof na te laten denken door vragen in te lassen. Twee voorbeelden zijn:

1.Ik heb net faselijnen geintroduceerd. Ik laat studenten zelf bedenken hoe je daar stabiliteit van een evenwicht karakteriseert. Ik inventariseer daarna suggesties van studenten en behandel dan het criterium f' groter of kleiner dan 0 met als eenvoudig voorbeeld x'=ax met a positief of negatief.

2.In een ander college heb ik laten zien dat de Taylorreeks van een e-macht ook voor matrices aan een differentiaalvergelijking voldoet. De studenten moeten met deze som-definitie de e-macht van een matrix bepalen voor een diagonaalmatrix.

Tijdens het maken van deze opgaven loop ik rond om vragen te beantwoorden. Enkele studenten moeten aangespoord worden om papier te pakken en het sommetje daadwerkelijk zelf te maken. Als ze geen papier of pen mee hebben, spoor ik ze aan hun buurman/vrouw te helpen.


Evaluatie:
Ik krijg als docent tijdens het college inzicht in wat studenten wel weten en begrijpen en waar moeilijkheden zitten. Ik kan daar meteen op aansluiten in het vervolg van het college. Ik heb gezien dat studenten iets moeilijker vonden dan ze dachten. Vervolgens letten ze beter op bij de uitleg die na het sommetje volgde. Het is wel belangrijk aan te kondigen dat er nu een vraag komt in een college. Studenten dromen weg en als de vraag gesteld is en het stil is, realiseren zij zich pas dat ze hadden kunnen luisteren.


Over het algemeen waren de studenten positief over deze vragen tijdens het hoorcollege in de vakevaluatie. Een merkte het volgende op: “Onze docent is erg interactief geweest tijdens de hoorcollege's. Dit vond ik erg fijn, want dan blijf je goed in zijn verhaal.