Interactie in hoorcolleges

Studenten leren meer van activerende hoorcolleges, maar hoe doe je dat?

Carl Wieman, een Amerikaanse onderzoeker die in 2001 de Nobelprijs heeft gewonnen, is zich gaan bezighouden met onderwijsvernieuwing bij het natuurkundeonderwijs. De homepage van The Carl Wieman Science Education Initiative is http://www.cwsei.ubc.ca/.  In zijn lezing uit 2008 toont hij aan dat studenten gemiddeld ongeveer 15% van de inhoud van een goed gestructureerd en gepresenteerd hoorcollege onthouden. Echter wanneer je de studenten actief betrekt bij het hoorcollege onthouden de studenten aanzienlijk meer. 

Lees meer ……..