Inhoud nieuwe bachelor TI

Nieuwe bachelor TI (TOM)

Informatie over het nieuwe bachelor-onderwijs van Informatica.

Module 1: Parels der Informatica

In deze module maak je kennis met een zevental ‘parels’ van de informatica, waardoor je de breedte van het vak leert kennen.  Zo maak je kennis met computerarchitectuur, het programmeren van algoritmes, het versleutelen van informatie, softwareontwikkeling, het internet als computernetwerk, functioneel programmeren en kunstmatige intelligentie. Daarnaast werk je samen aan een project waarbij je een systeem realiseert dat automatisch twitterberichten analyseert en visualiseert. 

Module 2: Software Systems

In de module ‘Software Systems’leer je software te ontwerpen en te bouwen, beginnend bij een analyse van de eisen en eindigend met een werkend programma. In het eindproject programmeer je op een gestructureerde wijze een game voor meerdere spelers.

Module 3: Network Systems

In de derde module leer je meer over computernetwerken, waarvan het internet een goed voorbeeld is. Maar hoe werkt zo'n netwerk? In deze module leer je onder meer hoe gegevens in kleine pakketjes verzonden en ontvangen worden, zowel over kabels als draadloos; hoe de beste route door het netwerk gevonden wordt; en hoe je kan voorkomen dat pakketjes onderweg beschadigd of zoek kunnen raken. Verder komen de toepassingen van zulke netwerken aan de orde, de bescherming tegen misbruik, en de schaalbaarheid naar zeer grote netwerken. D.m.v. uitdagende opdrachten maak je je de benodigde kennis eigen.

Module 4: Data & Informatie

In de laatste module van het eerste jaar leer je relevante bedrijfsinformatie in een database te zetten. Je maakt kennis met data-managementconcepten en relationele databases. Daarnaast werk je aan de ontwikkeling van software door een aanpak die in het bedrijfsleven veel gehanteerd wordt: Agile-software engineering. Middels ‘sprints’ van twee weken werk je aan de oplevering van benodigde software en in ‘scrum-sessies’ overleg je met je medestudenten wat je gedaan hebt, wat je van plan bent te gaan doen en tegen welke problemen je aanloopt. Op deze manier leer je op een gestructureerde wijze in een team aan software te werken.


Inleiding:

Module 1, 2 en 3 behoren bij de kern van de opleiding Informatica.

Module 4 is een keuzemodule aangeboden door de opleiding Informatica. Een student is vrij om dit kwartiel een module bij een andere opleiding (UT) of vakken bij een andere universiteit te volgen.

Module 1: Computer Systems

In deze module leer je, op basis van booleaanse algebra, digitale schakelingen te realiseren. Met behulp van deze digitale schakelingen ontwerp je basisbouwblokken van een computer, zoals optellers en vermenigvuldigers. De opbouw van standaard processoren volgens het von Neumann principe wordt gepresenteerd evenals de Instructie Set Architectuur (ISA) die het mogelijk maakt om deze processoren middels een programmeertaal te programmeren. In deze module programmeer je ‘dicht tegen de hardware aan’. Verder leer je de manier waarop besturingssystemen zijn opgebouwd en werken.

Module 2: Interactie

In deze module staat het ontwerpen van interactie tussen mens en technische systemen op het programma, in het bijzonder voor systemen met intelligentie. Studenten ontwikkelen een intelligent interactief systeem en evalueren dit met potentiële gebruikers. Ook maken studenten kennis met statistische en andere methoden om het interactieve gedrag van het systeem te modelleren en de evaluatiegegevens te analyseren en interpreteren.

Module 3: Discrete structuren

In deze module behandelen we structuren die voor een informaticus handig gereedschap vormen, zoals automaten, talen, grammatica's, grafen en algebra. Verder leer je hoe je algoritmes (die van deze structuren gebruik maken) kunt ontwerpen en analyseren.

Module 4: Smart Spaces

Het doel van deze module is intelligente systemen te ontwerpen en te evalueren. Denk aan systemen die ervoor zorgen dat ruimtes automatisch verlicht, verwarmd of beveiligd zijn. Daardoor wordt ons leven makkelijker, veiliger en gezonder. In deze module leer je onder andere over sensor-netwerken, kunstmatige intelligentie en game-theory.


Inleiding

In het derde jaar zijn de eerste twee modules keuzemodules. De opleiding Informatica biedt dan de modules ‘Programmeerprincipes’ en ‘Wireless & Mobile’ aan.

Een student kan er ook voor kiezen kennis te verwerven in een ander vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan modules van aangrenzende studies zoals Bedrijfsinformatietechnologie (BIT), technische bedrijfskunde (TBK) of Technische Wiskunde (TW). Ook kan een student deze periode benutten door vakken te volgen in het buitenland.


De tweede helft van het derde jaar betreft de afsluiting van de bachelor-opleiding, waar de student werkt aan het bachelor-referaat en een ontwerpopdracht.


Na een succesvolle afronding van de studie ontvangt de student het bachelor-diploma. Met dit diploma krijgt de student de titel “Bachelor of Science” en is daarmee gekwalificeerd om een masterprogramma te volgen. Een student kan er ook voor kiezen direct de arbeidsmarkt op te gaan.


Masteropleidingen die direct aansluiten op de bachelor Informatica zijn:

-Computer Science;

-Embedded Systems;

-Telematica;

-Human Media & Interaction.

Module 1: Programmeerprincipes

Het "standaard" programmeerwerk volgt het imperatieve paradigma: je vertelt de computer stap voor stap wat hij moet doen. Hiervoor bestaan zeer verrassende alternatieven, zoals het functionele en het logische paradigma, die voor bepaalde doeleinden krachtiger en geschikter zijn.

In deze module leer je niet alleen die alternatieven kennen, maar ook krijg je een bredere kijk op en inzicht in andere concepten van programmeertalen, zoals typering en semantiek.

Module 2: Wireless & Mobile

Communicatie tussen computers wordt steeds meer draadloos gerealiseerd. Zulke netwerken zijn er in allerhande vormen. Sommige netwerken, zoals het mobiele telefoonnetwerk, zijn sterk afhankelijk van een infrastructuur van basisstations. Andere netwerken worden ad-hoc opgezet, bijvoorbeeld

wifi tussen twee laptops. In dit vak leer je enerzijds over de principes van draadloze communicatie,

en anderzijds over echte systemen uit de praktijk. Als afsluiting bestudeer je wetenschappelijke artikelen op dit gebied en ontwerp je zelf een draadloos systeem.

Module 3 en 4: Afsluiting bachelor

De bachelor-opleiding sluit je af met het bachelorreferaat en een ontwerpproject. In het bachelorreferaat ga je onder begeleiding van een docent zelf wetenschappelijk onderzoek doen. Daar schrijf je een paper over, die je vervolgens samen met je medestudenten presenteert op een speciaal daarvoor door de opleiding georganiseerd congres! En in het ontwerpproject ga je in een groep aan het werk met een opdracht die door een echte opdrachtgever wordt aangereikt. Uiteindelijk worden alle ontwerpprojecten gepresenteerd via posters tijdens het congres van het bachelorreferaat.