bachelor Technische Informatica

Inhoud nieuwe bachelor TI

Binnen de opleiding Informatica zijn in het kader van TOM de eerste 4 modules gereed. Deze documenten zijn nog aan veranderingen onderhevig.