Presentatie modules 1-4 INF op 28 februari 2013

Nieuwsbericht presentaties modules 1.1 t/m 1.4 Informatica

28 februari 2013


Stand van zaken nieuwe bacheloronderwijs Informatica

Nog een half jaar en het nieuwe bacheloronderwijs gaat van start! Daarom wordt door moduleteams hard gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste vier modules: Inleiding Informatica, Software Systems, Network Systems en Data & Informatie. De stand van zaken werd afgelopen donderdag 28 februari gepresenteerd aan een select gezelschap.


Bijeenkomst 28 februari 

Jan Kamphuis, TOM-coördinator en organisator, opende de bijeenkomst. Na een uitleg over het curriculum door opleidingsdirecteur Rom Langerak, vertelde bachelorcoördinator Anne Remke hoe er binnen de modules gewerkt wordt aan academische vaardigheden. Vervolgens presenteerden de vier modulecoördinatoren hun module. Tijdens de presentaties was er ruimte voor vragen en feedback, wat een zinvolle bijeenkomst opleverde. Op die manier werd het selecte gezelschap geïnformeerd, d.w.z. OLC, Examencommissie, Faculteitsraad, Student Union, samenwerkende opleidingen (BIT, EE, TW), management, docenten en studenten. Ook voor de leden van de moduleteams was het interessant om nu in een keer over alle vier modules geïnformeerd te zijn.


De 4 nieuwe modules

Iedere module heeft zijn eigen kenmerken. Zo vertelde Maurice van Keulen, coördinator van de module 1.1 Inleiding Informatica over de zeven 'parels' van de informatica. Met parels worden de ‘verworvenheden van de Informatica’ bedoeld. Arend Rensink, modulecoördinator van de module 1.2 Software systems vertelde hoe dankzij het module-ontwerp er een betere inhoudelijke samenhang komt tussen het ‘onderwijs over ontwerpen en programmeren. Hij ziet dit als (inter‑)nationaal uniek en als een winstpunt van het nieuwe onderwijs.


Challenge-based en Agile-driven education

Geert Heijenk, modulecoördinator van module 1.3 Network Systems introduceerde het 'Challenged-based-education', een internationaal nieuw onderwijskundig begrip. Studenten leren nieuwe kennis middels activerende en uitdagende opdrachten, de zogenaamde challenges. Tot slot vertelde Djoerd Hiemstra, modulecoördinator van 'Data &Informatie' over Agile-driven education. Wederom een nieuw onderwijskundig begrip.Agile-driven wil zeggen een onderwijsaanpak die vergelijkbaar is met de Agile Software Development. Net zoals in het bedrijfsleven leren studenten in vier 'sprints''  van twee weken software te ontwikkelen. In korte 'scrum-sessies' wisselen studenten met elkaar uit wat ze gedaan hebben, wat ze van plan zijn en welke problemen ze tegenkomen.


Doorontwikkeling in samenwerking met studenten

Na deze bijeenkomst wordt er hard verder gewerkt aan de ontwikkeling van de modules. Vanaf worden studenten meer betrokken bij de ontwikkeling, om op die manier de inhoud en onderwijskundige aanpak goed af te stemmen op de toekomstige doelgroep.


Meer informatie en vervolgbijeenkomsten

Gezien de grote belangstelling zal nogmaals een dergelijke bijeenkomst georganiseerd worden. Gedacht wordt aan een datum halverwege in mei 2013. Als u geïnteresseerd bent, mail j.a.kamphuis@utwente.nl.


Op http://www.utwente.nl/ewi/onderwijskwaliteit/Onderwijsontwikkeling/NOM/BTI/ kunt u de presentaties vinden en de werkdocumenten van module 1 en 2.