bachelor Technische Informatica

Presentaties nieuw onderwijs INF (28 feb 13)

Op 28 februari 2013 werden tijdens een bijeenkomst de eerste vier modules van het nieuwe INF-curriculum gepresenteerd.