Scholarship of Teaching
and Learning (SOTL)

EWI moedigt docenten aan zich verder te ontwikkelen en hierbij gebruik te maken van de ideeën van wat in de literatuur te vinden is onder Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Deze ontwikkeling zal nauw verbonden zijn met de onderzoeksdiscipline van de docent (en kenmerkt zich daarom door meer aandacht voor vakdidactiek dan voor algemene onderwijskunde).

De Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) gaat ervan uit dat docenten hun didactische expertise vergroten door een onderszoeksmatige benadering van hun onderwijs. Theorieën en onderzoeksresultaten op het gebied van onderwijzen en leren worden gebruikt als onderbouwing van eigen keuzes en de reflectie daarop. De SoTL-benadering vereist ook dat de resultaten van dit onderzoek gedeeld worden: peer review, publiceren (in kleine kring) en presenteren maken er nadrukkelijk deel van uit.

Meer weten over de Scholarship of Teaching and Learning? Lees verder …