Zie Netwerk van excellente docenten (plan)

Aantonen dat er aan de criteria is voldaan

Docenten kunnen zich één of twee keer per jaar – op een vast moment - voor het beoordelingstraject aanmelden (‘solliciteren’). Zij melden zich daartoe met een brief (waarin de elementen visie, reflectie en motivatie) aangevuld met “bewijsstukken” (CV, referenties, reviews, …). In het sollicitatiegesprek geven ze een toelichting en beantwoorden vragen van de selectiecommissie.