Netwerk van excellente docenten (plan)

Het gaat om een voorlopig plan dat in het collegejaar 2016/2017 op basis van de ervaringen van de deelnemers van de pilot aangepast en/of aangescherpt wordt. 

EWI wil toewerken naar een netwerk van excellente docenten. Docenten kunnen, op vrijwillige basis, "solliciteren" als ze zich willen aansluiten. Een commissie beoordeelt of ze voldoen aan de selectiecriteria. Die criteria borgen dat leden een bepaalde rol vervullen in het onderwijs: op basis van voldoende vaardigheden, kennis en een onderzoeksmatige aanpak van continue onderwijsverbetering en innovatie hebben ze invloed op hun onderwijsomgeving. Docenten uit het netwerk inspireren, ondersteunen en coachen collega's en tonen leiderschap. Onderwijs is een professie met bijbehorende professionele identiteit en standaarden. Excellente docenten hebben getoond aan de standaarden te voldoen. De standaarden bepalen het handelen van de docent, ze zijn onlosmakelijk verbonden met de normale werkzaamheden van de docent (ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderwijs). Persoonlijke eigenschappen, ervaring in de eigen onderwijspraktijk en opleiding bepalen de weg naar excellentie. Iedere docent kiest zijn eigen ontwikkelingspad. De tijd die nodig is om dit pad af te leggen, is beduidend langer dan voor een cursus gebruikelijk is.