Netwerk van excellente docenten (pilot 2016-2017)

EWI wil toewerken naar een netwerk van excellente docenten en heeft daartoe een plan gemaakt. Gedurende het collegejaar 2016/2017 wordt een pilot uitgevoerd met als doel een begin te maken met de uitvoering van het plan. Ervaringen tijdens de pilot worden gebruikt om het plan bij te stellen. Een jaar later wordt op basis van het definitieve plan verder gewerkt.