Meer waardering voor onderwijs

Onderwijskwaliteit EWI

Internationale initiatieven

Lund university

The Faculty of Engineering at Lund University (Lunds Tekniska Högskola - LTH) is very active within the area of teaching and student learning and it has its own academic development unit, closely associated with the teachers in the faculty. The Academic Development Unit (ADU) at LTH bases all its activities on the theories of Scholarship of teaching and learning (Boyer 1990). These activities include pedagogical courses, consulting, evaluations, research on teaching and learning, and arenas promoting pedagogical discussions such as seminars, newsletters, a biannual campus conference and a pedagogical reward-system "Pedagogical Academy".

Royal academy of Engineering

Dit initiatief wordt afgezet tegen ontwikkelingen op internationaal niveau. De UT (de faculteiten EWI en ITC) neemt als een van ruim 10 universiteiten deel aan een internationaal onderzoek, uitgevoerd door Ruth Graham in opdracht van de Royal Academy of Engineering. De definitie van excellent docentschap, de criteria waarop we excellentie beoordelen en de wijze waarop docenten hun onderwijsniveau kunnen tonen stellen we vast in voortdurende wisselwerking met de template, ontwikkeld door Graham. Lees verder ...