Meer waardering voor onderwijs

Binnen de (internationale) universitaire wereld bestaat de wens onderwijsinspanningen van docenten sterker te waarderen.  Binnen EWI is om die reden, op basis van resultaten van onderzoek, ervaringen elders en gesprekken met een groot aantal EWI-docenten, een plan ontwikkeld om de waarde die toegekend wordt aan onderwijsprestaties te verhogen. Achterliggend idee is dat dit ten goede komt aan het werkplezier van de docenten, en tevens een krachtige positieve impuls geeft aan de kwaliteit van het EWI-onderwijs.

Zowel op UT-, nationaal als internationaal niveau zijn soortgelijke bewegingen  op gang.

EWI moedigt docenten aan zich verder te ontwikkelen en hierbij gebruik te maken van de ideeën van wat in de literatuur te vinden is onder Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Deze ontwikkeling zal nauw verbonden zijn met de onderzoeksdiscipline van de docent.

EWI start met het opzetten van een netwerk van  excellente docenten. Excellente docenten voldoen aan een set van criteria, waaronder het hebben van een onderwijsvisie en een onderzoeksmatige aanpak van het (her)ontwerpen van hun onderwijs. Excellente docenten zullen in een of andere vorm beloond worden (de afdeling HR werkt aan een uitwerking hiervan).

De faculteit faciliteert kennisuitwisseling tussen collega’s, ondersteuning/coaching van docenten die (delen van) hun onderwijs willen vernieuwen of praktijkonderzoek hiernaar willen doen,  het verwijzen naar gerichte cursussen op bijvoorbeeld het gebied van activerende onderwijsmethoden en digitalisering in het onderwijs.