Lund university

Het systeem van Lund nemen we als uitgangspunt om drie redenen: [1] er is sprake van een vergelijkbare context (LTH is een “research-intensive faculty”), [2]  hun aanpak is evidence-based, of op z’n minst evidence-informed (in twee proefschriften en in een groot aantal artikelen onderbouwen ze hun keuzes) en [3] in de loop van zo’n 15 jaar hebben ze aantoonbare successen behaald. Niet alleen zijn docenten die deelnamen beter onderwijs gaan geven, ook het onderwijs van de hele faculteit is op een hoger niveau gekomen (hogere plaatsen in rankings). Dit heeft geleid  tot nationale en internationale belangstelling en navolging.