Zie Onderwijskwaliteit EWI

Docentontwikkeling

EWI heeft een plan ontwikkeld om de waarde die toegekend wordt aan onderwijsprestaties te verhogen. Dit plan wordt in een pilot (in 2016 / 2017) getest: de ervaringen van de deelnemende docenten zullen bepalend zijn voor het definitieve plan (vanaf september 2017).

Streven naar onderwijs van topkwaliteit en meer waardering voor onderwijsprestaties gaan hand in hand. EWI wil docenten stimuleren tot en ondersteunen bij verdere professionalisering. Docenten worden aangemoedigd zich verder te ontwikkelen tot excellent docentschap en er wordt gewerkt aan meer erkenning en waardering van onderwijsprestaties.

Onderdelen van het plan zijn het verder ontwikkelen van onderwijsexpertise (volgens de principes van Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)), het opzetten van een netwerk van excellente docenten en het verbinden van een beloningssysteem aan deze initiatieven.

Lees meer op de Engelstalige website over het project UTeachers' Academy.