Onderwijskwaliteitszorg

Deze site (www.utwente.nl/ewi/onderwijskwaliteit) is bestemd voor studenten en docenten van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Je vindt er informatie over de kwaliteitszorg van onderwijs en over alle initiatieven op het gebied van onderwijsontwikkelingen binnen de faculteit. Voor docenten geeft deze site informatie over ondersteuning bij het uitvoeren van hun onderwijstaak.