MSc Studentensymposium

Organisatoren & voorzitters: Sijmen de Bruijn & Martin Wevers (Universiteit Twente)


Tijd / time

Naam / name

Universiteit / university

13:45

Martin van Buuren

Technische Universiteit Delft

14:00

Jan Rozendaal

Universiteit Leiden

14:15

Marjan van der Velde

Universiteit Twente

14:30

Jorn van der Pol

Technische Universiteit Eindhoven

14:45

Jan Pieter Dorsman

Vrije Universiteit Amsterdam

15:00

Lorijn van Rooijen

Radboud Universiteit Nijmegen

15:15

Michiel Janssen

Universiteit van Amsterdam

15:30

Wouter Lueks

Rijksuniversiteit Groningen

TIFAR modeling package for the evaluation of ambulance dispatch strategies

Martin van Buuren (Technische Universiteit Delft / CWI); Waaier 3, vr 13:45-14:00

The operation of emergency medical services (EMS) is an important part of society and an interesting field of research for applied mathematicians.

As part of my master project I’ve made a simulation tool that can be used to evaluate EMS dispatch strategies. This tool includes realistic elements. Amongst them are:

  • Realistic generation of accidents.
  • Several call priorities (A1 and A2).
  • EMS dispatch from various bases in the region (RAV).
  • Realistic chance that a patient can be treated at the accident scene instead of being brought to a hospital (EHGV).
  • Realistic use of optical and auditory signals, and realistic driving speeds.
  • EMS relocations between bases for better regional coverage.

The results of this software packet, named “Testing Interface for Ambulance Research” or TIFAR in short, are close to the real statistics: In reality 91.7% of the calls have a response time lower than 15 minutes. TIFAR’s simulations estimate this to be 91.0%.

Een decompositiestelling voor groepsrepresentaties op Lp -ruimtes

Jan Rozendaal (Universiteit Leiden) Waaier 3, vr 14:00-14:15

Eén van de grote doelen in representatietheorie is de ontbinding van een representatie van een groep in irreducibele representaties. Voor groepen die unitair werken op Hilbertruimtes zijn er resultaten bekend die dit doel bewerkstelligen. Daarentegen is er veel minder bekend over acties van een groep op een Banach ruimte, laat staan over acties op een geordende Banach ruimte of Banach rooster.

In mijn scriptie bewijs ik het bestaan van een dergelijke decompositie voor een klasse van representaties van groepen op bepaalde specifieke Banach roosters, Lp-ruimtes of p-integreerbare functies. Om precies te zijn, voor een lokaal compacte Poolse transformatiegroep (G,X) en een eindige G-invariante maat μ op X kan de werking van G op Lp(X, μ) geïnduceerd door die op X ontbonden worden in band-irreducibele representaties. Bij mijn weten is dit een resultaat dat nog niet eerder is verschenen in de literatuur.

In mijn presentatie zal ik kort ingaan op de grote lijnen van het bewijs van het bestaan van deze decompositie.

Planning en wachttijden voor Kinderspiercentrum

Marjan van der Velde (Universiteit Twente) Waaier 3, vr 14:15-14:30

Kinderen met spierziekten staan onder behandeling bij veel verschillende specialisten. Tot nu toe moesten deze kinderen voor elk consult of onderzoek een aparte afspraak maken, maar door de recente opening van het Kinderspiercentrum in het AMC in Amsterdam is dit nu verleden tijd.

Aan een dagplanning voor het centrum worden veel verschillende eisen gesteld, daarom is een Integer Lineair Program ontwikkeld dat een optimale planning maakt. Onderzocht is ook welke eisen beperkend zijn voor de capaciteit van een behandeldag en hoe dit eventueel kan worden opgelost.

Omdat het een kleine patientgroep betreft mag er slechts eens per maand een behandeldag gepland worden. Door de vele eisen aan de dagplanning kan het daarom echter voorkomen dat de toegangstijden erg oplopen, daarom worden ook deze onderzocht.

Analysis of the Brill-Noether game on metric cactus graphs

Jorn van der Pol (Technische Universiteit Eindhoven) Waaier 3, vr 14:30-14:45

A metric graph is a metric realisation of a weighted discrete graph. We investigate the existence of winning strategies in a certain chip-firing game on metric cactus graphs, i.e. metric realisations of discrete cactus graphs. We link the Brill-Noether game to the concept of linear systems of divisors on metric graphs. Existence of winning strategies is then implied by Brill-Noether theory on algebraic curves and recent work by Matthew Baker, linking linear systems on algebraic curves to linear systems on metric graphs v.v., an argument which uses sophisticated algebraic geometry. We provide a new elementary proof of the existence of winning strategies.

Approximations for the waiting-time distribution in polling

Jan-Pieter Dorsman (Vrije Unversiteit Amsterdam / CWI) Waaier 3, vr 14:45-15:00

Queueing theory, the mathematical study of waiting lines or queues, enables performance analysis of all kinds of queueing models. One such model is the polling system, which consists of a number of queues, attended by a single server, typically in a cyclic order. Polling models find many applications in areas such as computercommunication systems, manufacturing systems and traffic systems. We focus on the waiting-time distribution for polling systems with general customer interarrival times and exhaustive service at each of the queues. In absence of exact results, we propose a closed-form approximation for the distribution of the waiting time of customers in these systems. An extensive simulation study shows that the approximation is highly accurate.

Generalised Kripke semantics for the Lambek-Grishin calculus

Lorijn van Rooijen (Radboud Universiteit Nijmegen) Waaier 3, vr 15:00-15:15

The Lambek-Grishin calculus is a propositional logic that captures certain sentence forming mechanisms in linguistics. Semantics are mathematical models of a logic rich enough to determine the logic. The semantics that I will present use relational structures and associated Galois connections. In this talk I will give an introduction to the general ideas rather than focussing on technical results.

Blood platelet inventory management: production, allocation and transport

Michiel Janssen (Universiteit van Amsterdam) Waaier 3, vr 15:15-15:30

Because the maximum shelf life of platelet concentrates (PC’s) is limited to only a few days and the demand for PC’s is highly variable, production planning is complicated. Common PC inventory management relies on experience-based replenishment rules. As shortages are not allowed – because a life may be at stake – blood banks tend to operate at high levels of inventory leading to a high disposal of PC’s due to outdating in the order of 10-20 percent. These high outdating figures are undesirable as disposal of PC’s is a waste of production costs and valuable (voluntary) donor material. Moreover, as average inventories are high, the time between donation of the blood platelets and the moment of delivery at the hospital is relatively high. As PC’s deteriorate over time, this also affects the quality of the patients treatment. Besides the production of the PC’s, the allocation of these products over multiple distribution points and hospital inventories further complicate the PC’s inventory management. We used stochastic dynamic programming to calculate optimal replenishment production rules. In order to reduce the state-space and make the problem computationally tractable some simplifying assumptions are made and a scaling technique is applied in conjunction with computer simulation. The most stringent assumptions are that of a single blood group and that of a single distribution point. To evaluate the calculated replenishment rules in a more realistic setting and to address the allocation problem, an extensive simulation model is build. We find that the optimality of the calculated replenishment rules is not effected by the simplifying assumptions under simple and robust allocation rules. We show that shortages and outdating of PC’s can be reduced to virtually zero percent and platelets can arrive “younger” at the hospitals. Moreover the simulation model can help reduce the number of needed deliveries of PC’s to a hospital by providing valuable insights in the relation between the hospital’s inventory level, the outdating at the hospital and the resulting number of deliveries to this hospital.

Identiteit zonder traceerbaarheid: Anonieme credentials op een chipkaart

Wouter Lueks (Rijksuniversiteit Groningen) Waaier 3, vr 15:30-15:45

Tegenwoordig is het steeds vaker nodig om je te identificeren voordat je van een dienst gebruik kan maken. Zo hebben we voor het gebruik van het openbaar vervoer een OV-chipkaart nodig en moeten we ons bij de slijter identificeren met een paspoort of rijbewijs. Opmerkelijk is dat niet alleen noodzakelijke informatie, in dit geval geldigheid van het vervoersbewijs en meerderjarigheid, beschikbaar wordt gemaakt maar ook andere niet noodzakelijke informatie zoals geboortedatum en achternaam. Het doel van anonieme credentials is om selectief informatie te openbaren, zonder dat het gebruik ervan herleid kan worden naar de eigenaar. Veel van deze anonieme credentials zijn zo ingewikkeld dat ze niet toegepast kunnen worden op chipkaarten. Ik zal laten zien hoe we met behulp van self-blindable credentials kunnen zorgen voor een systeem dat wel op chipkaarten kan worden toegepast.