Minisymposium Wiskunde Onderwijs II

De Aansluiting Wiskunde VO-HO

Organizer & Chair: Steffen Posthuma (Universiteit Twente)

Waaier 4, 13:45 – 15:45

13:45-14:15

De instaptoetsen voorbij

Wim Caspers (Technische Universiteit Delft)

Om de basisvaardigheden wiskunde te meten worden er aan veel universiteiten en hogescholen instaptoetsen afgenomen. Sinds een aantal jaar gebeurt dat in Delft, Eindhoven en Twente in 3TU-verband. Jaarlijks worden ongeveer drieduizend studenten aan eenzelfde toets onderworpen. En in het project NKBW lijken het hoger- en het voortgezet onderwijs elkaar gevonden te hebben. Over en weer zou duidelijk zijn wat men van elkaar mag verwachten en remedieringsmateriaal is voorhanden, ook voor later in de opleiding in projecten als Telmme. In het voortgezet onderwijs zijn de examenprogrammas wiskunde veranderd, er is meer aandacht voor basisvaardigheden op het centraal examen, de formulekaart is afgeschaft en ook methodes in de onderbouw zijn vernieuwd. Kortom exit voor de instaptoets? In ieder geval niet voordat er grondig gemeten is of de resultaten ook verbeteren. De stand van zaken in aansluitland en hoe heeft de eerste lichting wiskunde B (en D) leerlingen het gedaan?

14:15-14:45

Wiskunde bijspijkeren: de internationale context en de lessen daaruit voor het Nederlandse wiskundeonderwijs

Dirk Tempelaar (Universiteit Maastricht)

Zo'n kleine 10 jaar wordt in het kader van opeenvolgende SURFprojecten (WebSpijkeren I, II; NKBW I, II; Onbetwist) bijspijkeronderwijs wiskunde georganiseerd om de aansluiting VWO-WO te bevorderen. Dit aansluitonderwijs heeft zich op twee verschillende groepen van aankomende studenten gericht: Nederlandse VWO-leerlingen met tekortschietende beheersing van algebra•sche vaardigheden en internationale studenten, die een wiskundeprogramma hebben doorlopen dat sterk afwijkt van het Nederlandse VWO-programma. Vooral universiteiten in het grensgebied met Duitsland kennen een grote toestroom van studenten met een sterk verschillende vooropleiding. Bij het ontwerpen van aansluitonderwijs voor deze internationale studenten is intensief gebruik gemaakt van ervaringen in vooral Angelsaksische landen metÊ 'remedial education' in de wiskunde. In deze bijdrage zal deze internationale context geschetst worden, en zal gerapporteerd worden over de UM praktijk van bijspijkeronderwijs aan grote groepen van zowel Nederlandse als internationale studenten. Tevens wordt ingegaan op de uitkomsten van de afname van landelijke (NKBW & 3TU) instaptoetsen bij deze studenten.

14:45-15:45

Statements & forumdiscussie “Van vwo naar wo: wie doet wat?”

Onder leiding van moderator Henk Procee (Universiteit Twente, Studium Generale) discussieert een deskundig forum en het publiek in de zaal over onderwerpen die de overgang van vwo naar wo betreffen. Elk forumlid presenteert in vijf minuten een pittig statement over deze belangwekkende materie waarna de discussie kan losbarsten. Het forum bestaat uit Kees Ruijter (Universiteit Twente. Oud opleidingsdirecteur werktuigbouwkunde en trekker van het op te zetten University College), Anneke Verschut (Wiskundedocent aan het Etty Hillesum Lyceum Deventer), Henk van der Kooij (Freudental Institituut en Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren), Hans Sterk (Technische Universiteit Eindhoven).