NMC2011

Postersessies voor promovendi en masterstudenten

Dit jaar krijgen promovendi en masterstudenten tijdens het Nederlands Mathematisch Congres 2011 de gelegenheid hun werk via posters en een plenaire elavator pitch sessie (voordracht van 2 minuten om reclame te maken voor de poster) te presenteren. De posters zullen gedurende de gehele conferentie voor alle deelnemers zichtbaar zijn. De postersessie zal tijdens de lunch op donderdag 14 april en vrijdag 15 april worden gehouden. Iedere promovendus of masterstudent die meent dat zijn of haar onderzoek interessant is om via een poster te presenteren mag deelnemen aan deze sessie. De beste poster zal door een jury worden beloond met de NMC2011 best poster award. 

Aanmelding en deadline

Aanmelding geschiedt via indiening van een abstract naar NMC2011@utwente.nl. Alle abstracts zullen worden opgenomen in de conferentiebundel. Voor abstract graag deze template (.tex) gebruiken. Voor de 2 minuten presentatie geldt dat er 1 transparant in pdf ingestuurd dient te worden. Voorbeeld in tex format en in pdf format. De poster zal worden opgenomen op de website van NMC2011. Deadline voor aanmelding en is 28 maart 2011. Voor vragen: Julia Mikhal (j.mikhal@ewi.utwente.nl) of Ruben Hoeksma (r.p.hoeksma@utwente.nl).

Best poster awards 2011: Jesse Dorrestijn (CWI), Theresia van Essen (UT) en Jan Rozendaal (UL)