Zie NMC2011

Lerarendag NMC - vrijdag 15 april 2011

Op het 47e Nederlands Mathematisch Congres op de Universiteit Twente is een volledige dag gewijd aan de leraar wiskunde. In een eerste minisymposium wordt ons beroep van docent wiskunde door specialisten vanuit lerarenopleidingen en vernieuwingscommissies belicht. In een tweede minisymposium spreken twee experts over instaptoetsen, met aansluitend een forumdiscussie over de aansluiting tussen wiskunde op het voortgezet en hoger onderwijs. Telkens wordt ook een internationale vergelijking gemaakt.

Programma lerarendag 2011

9:00 – 9:45

Ionica Smeets

Dropping pennies - explaining mathematics to laymen

9:45 – 10:15

Pauze


10:15-12:15

Mini symposia

Beroep leraar wiskunde

Inleider Hans Sterk, lerarenopleider TU/e


sprekers

-Nellie Verhoef, lerarenopleiding UT
Samen(scholen) voor de toekomst

-Dirk Janssens, KU Leuven
Wiskunde op de middelbare school in het Nederlandstalig onderwijs in Belgie

-Jan M. Essers, Fontys Tilburg
Het traject bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg in het kader van de landelijke vastgestelde kennisbasis

-Dirk Siersma, cTWO
Wiskundeonderwijs vernieuwt

12:45-13:45


Lunch and posterpresentatie13:45-15:45

Mini symposia

Aansluiting wiskunde vo-ho

Inleider Steffen Posthuma, docent vo en UT


sprekers

-Dirk Tempelaar, Maastricht University
Wiskunde bijspijkeren: de internationale context en de lessen daaruit voor het Nederlandse wiskundeonderwijs

-Wim Caspers, docent vo en TUD
De instaptoets voorbij


forum

Statements en forumdiscussie over aansluitproblematiek vo-ho

Moderator Henk Procee, wetenschapsfilosoof UT

Leden: Kees Ruijter (UT), Anneke Verschut (Etty Hillesum Lyceum Deventer), Henk van der Kooij (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren)

15:45-16:15

Pauze


16:15-17:00

Odo Diekmann

Many guises of mathematical biology