NMC2011

Deelnamekosten en betaling

De kosten voor deelname aan het NMC 2011 zijn

10 Euro voor studenten (BSc, MSc)
60 Euro voor leden KWG
70 Euro voor overige deelnemers

Dit bedrag is inclusief lunches, koffie, thee, etc.
Het dinerbuffet op donderdagavond is niet inbegrepen.
Deelnemers die beide dagen aanwezig zijn, dienen zelf zorg te dragen voor de overnachting (hotelsuggesties links in het menu; studenten kunnen ook gebruik maken van
het aanbod van de studievereniging)
NB! Er zijn geen kosten verbonden aan het alleen deelnemen aan de Brouwerlezing

Kosten voor deelname aan het dinerbuffer donderdagavond

30 Euro voor deelnemers NMC
40 Euro voor overige deelnemers

Over te maken o.v.v. NMC 2011 op bankrekening 588258008 t.n.v. Het KWG (IBAN: NL12ABNA0588258008 BIC: ABNANL2A)

Gelieve aan te melden voor het verstrijken van de deadline. Bij eventuele aanmelding op de dag zelf dient het te betalen bedrag gepast contant te worden voldaan.