Abstracts lezingen

Alumnidag Toegepaste Wiskunde, 26 november 2011


Abstract Bas Huitink:

Over een avontuur dat in Enschede onbewust vorm kreeg, maar waarin geen lemma, stelling of theorema, laat staan een formule voor komt. Over studeren en afstuderen, vooral niet promoveren. Over beginnen bij een verzekeraar en voortborduren op je studie. Over het Walhalla van hèt Actuariaat èn over Business schools, macht en competitie. Over twijfel of wat je geleerd hebt en altijd geleerd bent, wel werkt. Over de zoektocht naar hoe structuur, vaardigheid en attitude/grondhouding te combineren en wat daar dan weer wiskundig aan is. Oefenen met een testje over wie wij zijn dan wel hoe wij geconditioneerd zijn.

Over de ontdekking dat "Mooi werk" iets heel anders is dan "Makkelijk werk" en dan toch weer makkelijker wordt. Over de vrijheid dat niet alles verklaard noch begrepen hoeft te worden, maar dat het wel degelijk kan werken. Over individueel belang en collectief belang en in dit licht vanzelfsprekend over de krediet- en economische crises en hoe dat - ondanks dat alle economen roepen dat het uniek is - juist helemaal niet uniek is; dit keer mèt bewijs! Natuurlijk ook over de tijdloosheid van Herman Finkers. En tenslotte: dat je halverwege je leven kunt vaststellen: "Ich bin ein Mathematiker".


Abstract Richard Boucherie:

Sneldiagnostiek voor kanker: een wiskundige oplossing voor een maatschappelijk probleem


In 2009 jaar is in Nederland bij ruwweg 540.000 mensen een onderzoek gedaan naar mogelijke kanker. Ongeveer 60.000 gevallen waren positief (dus met diagnose kanker). Bij een patiënt die wacht op diagnose zitten gemiddeld 7 mensen in de directe omgeving ook in de zenuwen. Terugbrengen van de wachttijd van 3 weken naar 1 week is niet alleen van duidelijk psychologisch belang voor de patiënt, maar is ook maatschappelijk en economisch van belang. Reductie van wachttijd betekent immers dat 8 maal 480.000 mensen twee weken minder wachten op een negatieve diagnose, een besparing van 7.7 miljoen onnodige wachtweken (zorgen-maak-weken) per jaar. Tijdens deze wachtweken is de arbeidsproductiviteit bij veel mensen heel erg laag. Bij een arbeidsparticipatie van 25% met gemiddelde weekkosten per persoon van 1000 euro resulteert dit in gemiddeld gederfde arbeid van ruim 1.9 miljard euro per jaar. Sneldiagnostiek voor kanker is een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Bij een deel van de oplossing van dit probleem kan wiskunde een belangrijke rol spelen. Deze presentatie gaat in op de mogelijkheden die Operations Research biedt voor de planning van diagnostiek om te komen tot diagnose voor iedereen binnen een week na eerste verwijzing.