Studiemiddag wiskunde 2015

Programma Studiemiddag Wiskunde

13:30    Ontvangst met koffie/thee bij zaal RA 2501

13:45    Opening door  dr. Jan Willem Polderman

13:50    Wiskunde D online - mogelijkheden voor scholen met weinig wi D leerlingen door  dr. Gerard Jeurnink en dr. Ingrid Breymann

14:10    Frans de Kogel over aansluiting VO-WO gezien vanuit het perspectief van een VWO docent die voor  een dag per week aan de UT is verbonden

14:40    Big Data en de wiskunde achter haar succes door dr. Maurice van Keulen, docent afdeling Informatica

15:20    Pauze, zaalwissel naar RA 2504

15:30    Workshop: Zeerovers door studenten Technische Wiskunde

16:30    Borrel