Studiemiddag wiskunde 2015

Aansluiting VO - WO

- gezien vanuit het perspectief van een VWO docent -

Ir. F.A. de Kogel

Abstract:

Op de Universiteit Twente zijn vijf docenten van middelbare scholen werkzaam die helpen bij de werkcolleges wiskunde die in het eerste jaar gegeven worden. Het gaat om vakken uit de zogenaamde wiskundeleerlijn, dus om vakken die aan meerdere opleidingen tegelijk gegeven worden. Tijdens het praatje wordt ingegaan op de inhoud van deze vakken en wordt een link gelegd met de vwo-wiskunde. Waar sluit het goed aan en waar minder goed? Kunnen we in de hoogste klassen van het vwo iets doen om de aansluiting te verbeteren? Aan de hand van concrete voorbeelden zal gezocht worden naar een antwoord op deze vragen.