Biografieën van sprekers

Biografie Jan van de Craats

Jan van de CraatsFoto Jan van de Craats studeerde wiskunde in Leiden. Daarna werkte hij aan de Universiteit Leiden, de KMA, de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, waaraan hij na zijn emeritaat nog steeds als gast verbonden is. Hij is de auteur van tal van artikelen en boeken over wiskunde, vaak ook voor een algemeen publiek. Jan van de Craats heeft zich altijd ingezet voor het opsporen en stimuleren van wiskundig talent onder scholieren en daarnaast ook voor het verbeteren van het onderwijs in de wiskunde op elk niveau, van de basisschool (rekenen), tot en met het voortgezet en hoger onderwijs. Op 25 april jl werd hij koninklijk onderscheiden wegens zijn grote verdiensten voor de popularisering van de wiskunde en de ontwikkeling van het rekenonderwijs.