Biografieën van sprekers

Biografie Frits van Beckum

Foto Frits van Beckum

Frits van Beckum studeerde wiskunde in Nijmegen. Hij was van1967 tot 2004 verbonden aan TW. Hij begeleidde vele afstudeerders en promovendi in TW en alle technische afdelingen, op zeer veel en uiteenlopende onderwerpen. Frits was coördinator van het studieonderdeel Multidisciplinaire Ontwerp-opdrachten. Dit UTbrede keuzevak, behoorde tot het mooiste dat TW de universiteit geboden heeft. Van Beckum’s onderzoek betrof numerieke stromingsleer. In 1995 promoveerde hij op berekeningen aan golven. Vanaf 1991 was Frits met Brenny van Groesen actief in samenwerkingsprojecten met universiteiten in Indonesië, op het gebied van golven: waterbewegingen, tsunami; maar ook lichtgolven: niet-lineaire optica. Sinds 2004 woont hij in Ede, dicht bij zijn kleinkinderen.