Elysium nieuws

Doorstart van Elysium

Van ontbindingsvoorstel tot doorstart

De afgelopen jaren is er niet veel activiteit geweest bij Elysium. Georganiseerde activiteiten trokken steeds minder belangstellenden waardoor ook bij het bestuur het animo terugliep. In 2014 heeft het bestuur onder het mom van 'zo kan het niet langer' een ALV bij elkaar geroepen waar het belangrijkste agendapunt was: besluit om de vereniging te ontbinden.

De ALV heeft op 25 oktober plaatsgevonden op de UT. De vergadering was niet heel druk bezocht maar de aanwezige leden vonden opheffen van de vereniging toch een stap te ver. Geconstateerd werd dat een bijzondere aanleiding zoals het tiende lustrum van de UT in 2011 tot veel belangstelling heeft geleid. Een alumnivereniging kan dan een vrij brede en goedbezochte bijeenkomst 'neerzetten'.

Ook werd vastgesteld dat Scintilla in 2015 zijn tiende lustrum viert. Ook dit kan een mooie aanleiding zijn om, als er tóch al allerhande georganiseerd wordt en er veel PR plaatsvindt, dan meteen de alumni erbij te betrekken.

De ALV heeft het bestuur gevraagd om de vereniging in ieder geval tot en met september 2015 'drijvend' te houden. In de tussentijd gaat een nieuwe activiteitencommissie aan de slag met een mooie alumni-activiteit in 2015. En wordt er in de tussentijd een nieuw bestuur gezocht, bijvoorbeeld onder meer recent afgestudeerden, zodat er met een nieuwe generatie ook nieuw elan in de vereniging komt. Mogelijk kan er dan voor het volgende UT-lustrum, in 2016, weer een evenement plaatsvinden.