Elysium nieuws

Frits Markerink nieuwe voorzitter van Elysium

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 mei j.l. werd Frits Markerink door de leden gekozen tot nieuwe voorzitter van Elysium. Hij volgt Maarten Korsten op die na negen jaar voorzitterschap een stapje terug doet.

De andere twee leden van het bestuur, Freek Bomhof en Ben Gijsen, blijven in functie. Op termijn van een jaar zouden ook zij willen terugtreden. Kortom:

Wij zoeken nieuwe bestuursleden.