Afgelopen evenementen

EL en INF gaan in BIO

Wist u dat er op de UT heel veel onderzoek wordt verricht op het gebied van de Biomedische Technologie? Reden voor Elysium en ENIAC om wederom samen een dag te organiseren, waarop u naar al dat moois kunt komen kijken. Of het nu gaat om celonderzoek, revalidatie, waarschuwingssystemen voor als iemand onwel wordt ...., het is er allemaal.

Programma 24 maart 2007

10:30 Inloop en ontvangst met koffie

10:55 Welkom door de voorzitters van ENIAC en Elysium, Suzanne Verlijsdonk en Maarten Korsten

11:00 Voordrachten

1.Prof. Peter Veltink (BSS-groep): Het onderzoek in van de leerstoel Biomedische Signalen en Systemen

2.Prof. Albert v.d. Berg (BIOS-groep): Het onderzoek in van de leerstoel Biomedical and Environmental Sensorsystems

3.Eelco Bredenhoff – ‘ZORG IN FOCUS - Mogelijkheden tot procesoptimalisatie in ziekenhuizen’

4.Rob Kleissen: Telemedicine en Telecare

13.00 Lunch in de Drienerburght

14:00 Jaarvergaderingen Elysium en ENIAC

De stukken t.b.v. de jaarvergadering van Elysium worden een week voor de faculteitsdag op de WEB-site geplaatst.

15:00 Demonstraties over biozaken

17:00 Borrel

18:30 Diner


Voordrachten

Prof. Peter Veltink (BSS-groep): Het onderzoek in van de leerstoel Biomedische Signalen en Systemen

The central research theme of the Biomedical Signals and Systems group is Neural Engineering. More specifically, the research concerns interfacing with the neural system and influencing body functions using this interface. Four interrelated research themes are distinguished. Two primarily concern interfacing with the neural system, both basic (‘Neurotechnology and Cellular Engineering’) as well as addressing clinical applications (‘Electrical Stimulation of the nervous system’). The other two subprogrammes primarily concern influencing and assessing human functions using signal exchange with the neural system (‘Biomechatronics and Rehabilitation Technology’ and ‘central mechanisms underlying chronic pain’).

Neural Engineering is an emerging field bridging molecular, cellular, systems, cognitive and behavioral neuroscience with engineering, physics, chemistry, mathematics and computer science. Neural Engineering encompasses such areas as replacing or restoring lost sensory and motor abilities, defining the organizing principles and underlying mechanisms of neural systems, neurorobotics, neuroelectronics, brain imaging and mapping, cognitive science and neuroscience (IEEE Engineering in Medicine and Biology Society).

Prof. Albert v.d. Berg (BIOS-groep): Het onderzoek in van de leerstoel Biomedical and Environmental Sensorsystems

The BIOS-chair (“Miniaturized systems for biomedical and environmental applications”) aims at the research and development of Lab-on-a-Chip (LOC) systems. In our vision, in the future there will be an increasing convergence of micro- and nanotechnologies with physics, chemistry and life sciences to improve the quality of life. Therefore, we see it as our mission to:

- further the knowledge and understanding of nanofluidics

- bridge the gap between users from physical, chemical, biomedical and life-sciences fields and

- the development of new micro- and nanotechnologies

- demonstrate the potential of LOC applications

Our core competence is found in micro/nanofluidics, micro/nanofabrication, and electrical measurement techniques.

Eelco Bredenhoff – ‘ZORG IN FOCUS - Mogelijkheden tot procesoptimalisatie in ziekenhuizen’

Eelco Bredenhoff (28) is, na het afronden van zijn studie BIT (2003), als promovendus bij de faculteit Management & Bestuur in dienst getreden. Zijn onderzoek richt zich op de organisatie van ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn complexe organisaties, waarin heel veel verschillende processen tegelijkertijd plaatsvinden. Om beter grip te krijgen op deze processen, vormt een aantal ziekenhuizen speciale klinieken gericht op voorspelbare, laag-complexe, electieve (niet urgente) operaties. Een kliniek voor operaties zonder verrassingen dus. Hiermee maken zij onderscheid tussen spoed en niet-spoed.

Rob Kleissen: Telemedicine en Telecare

Een fundamentele voorwaarde in de gezondheidszorg is vele eeuwen geweest, dat behandelaar en patiënt bij diagnostiek en behandeling op hetzelfde tijdstip op dezelfde plaats aanwezig moesten zijn. Met de komst van moderne hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie is dat niet altijd meer noodzakelijk.

Hiermee ontstaan volledig nieuwe opties om zorgprocessen opnieuw in te richten, die efficiënter zijn en een betere kwaliteit van leven geven dan de traditionele. Het zorgsysteem van de geïndustrialiseerde westerse samenleving wordt steeds zwaarder belast door de toename van het aantal mensen met een chronische aandoening. Juist gekozen technologisch gereedschap in innovatieve zorgprocessen kan bijdragen aan beheersing van de kosten en verbetering van de kwaliteit van leven. Telecare is een onvermijdelijke nieuwe stap in de evolutie van de gezondheidzorg.

Demonstraties

1: Meten aan Pijn (BSS-groep)

Leerstoel BSS (Biomedische Signalen en Systemen)

Demonstrant: Peter Steenbergen

Pijn heb je nodig om te overleven. Het dwingt je om verdere schade aan je lichaam te voorkomen: door pijn trek je bijvoorbeeld je hand terug van een heet voorwerp en ontzie je je pijnlijke hand een poosje. Normaal gesproken gaat pijn weer over als je lichaam hersteld is van de schade. Steeds meer mensen voelen echter pijn zonder dat duidelijk is hoe dat komt. Uit onderzoek blijkt dat het zenuwstelsel in vele van die gevallen verkeerd werkt: de activatie van het pijnverwerkende systeem is veel te sterk of staat helemaal staat los van lichamelijke schade. Artsen hebben nog te weinig instrumenten om deze afwijkingen van het pijnsysteem in kaart te brengen. In deze demonstratie staat daarom de ontwikkeling van betere observatietechnieken centraal, waarbij bijvoorbeeld hersenactiviteit gemeten wordt of pijndrempels bepaald worden door middel van selectieve zenuwstimulatie.

2: Geïnstrumenteerde schoenen voor ambulante bewegingsanalyse (BSS-groep)

Leerstoel BSS (Biomedische Signalen en Systemen)

Demonstrant: Peter Steenbergen

Mobility impairments may be caused by Central Nervous Disorders (e.g. stroke, cerebral palsy, spinal cord injury) or by disorders of muscles or the skeleton (e.g. muscular dystrophy, amputation after trauma or due to reduced circulation). Also, neural disorders may lead to secondary changes in the muscles and joints. In many cases, the causes of mobility impairments of individual people can only be analysed by a thorough biomechanical and motor control evaluation. This is typically done in a gait laboratory in which body movements are measured with a camera system and reflectors on the body, ground reaction forces are measured with a force plate in the floor and activation of muscles are measured using electromyography (EMG).

Current laboratory systems for gait analysis have inherent drawbacks:

1. Movements can only be measured when assuring free field of view of the cameras, therefore patients guided by therapists and using gait supports can not be measured easily

2. Movement can only be measured in a relatively small volume, typically covering a few steps of gait

3. Ground reaction forces are only measured for one or two steps if they are exactly placed on the force plates

4. Current lab systems are very expensive

For these reasons improved gait analysis systems are required which measure body movements and ground reaction forces of every step.

3: Van Microfluidisch onderzoek naar Spin-off

Leerstoel BIOS Biomedical and Environmental Sensorsystems (BIOS)

Demonstrant: Steven Staal

Aan de orde zullen komen verschillende onderzoeken binnen de Lab on a Chip Group binnen de leerstoel en het onderzoek naar Microchip Capillaire Electroforese wat heeft geleid tot de Spin-Off Medimate: realisatie van een Point of Care Bloed analyse apparaat.

4: Twente Medical Systems International

Demonstrant: Jan Peuscher