Afgelopen evenementen

Verslag faculteitsdag 2010

Op 29 mei j.l. was het Elysium te gast bij het SmartXP lab van de faculteit EWI. Hoewel de opkomst gering was, was het enthousiasme groot.

BEZOEK AAN HET SMARTXP LAB

SmartXP is een nieuw concept in de vorm van een projecttuin waarin ontwikkelingen en ideeën praktisch aan de tand gevoeld kunnen worden. SmartXP is geëquipeerd met een veelheid aan audiovisuele hulpmiddelen die zowel voor de ontwikkeling zelf kunnen worden ingezet alsook het monitoren van het gebruik ervan.

De eerste spreker, Prof. Job van Amerongen, lichtte dit toe in relatie met de nieuwe opleiding CreaTe. CreaTe is in 2009 van start gegaan en richt zich op de ontwikkeling van producten waarin naast Design issues, µE en ICT belangrijke componenten zijn. SmartXP is op het lijf van CreaTe geschreven.

Vervolgens presenteerde Dennis Reitsma enkele voorbeelden van toepassingen die in SmartXP worden onderzocht waaronder een voorbeeld van Human Media Interaction. Hierbij wordt het gedrag van mensen als respons op een actie teruggekoppeld naar het systeem. Hierdoor wordt de reactie van het systeem een functie van het menselijk handelen.

DEMONSTRATIES

Een aantal aansprekende experimenten kon vervolgens door de Elysianen zelf worden bekeken:

  • een HMI demo met gesynthetiseerde beelden die op basis van camera-opnames gestuurd worden,
  • localisatie van mensen op basis van Bluetooth. Een indicatieve methode die gebruik maakt van het feit dat veel mensen Bluetooth op hun GSM altijd aan hebben staan.
  • een XY-plotter die pizza’s van tomatensaus voorziet.

BORREL EN DINER

Afsluitend werd er geborreld en gegeten in het voor Elysium nieuwe etablissement CineChef, gunstig gelegen, lekker eten en zeker voor herhaling vatbaar.

Een leuke dag!. Spijtig voor de mensen die niet konden komen. Gelukkig is er nog een volgende keer.