Centre for Interface Research (CIR)

Het Centrum voor Interface Onderzoek (CIR) is een samenwerkend Nederlands onderzoeksprogramma van wetenschappers van de drie technische universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente.

Onderzoek is gericht op de ontwikkeling van nieuwe experimentele methodes en simulatie strategieën voor de studie van vloeistof-mechanische problemen waarbij transport over interfaces een sleutelrol speelt. Dit brengt een grote verscheidenheid aan problemen op, die variëren van de overdracht van momentum in de opwekking van turbulentie in grenslagen over vaste oppervlakken, om warmte, massa en soort overdracht over dynamische interfaces tussen verschillende fasen

Toepassingen die dynamiek over, door en langs interfaces betreffen, zijn legio:

  • Nieuwe energieconcepten
  • Koken in voedselverwerking
  • Generatie van gecontroleerde aerosolen bij de verwerking van biomassa
  • Langzame weefselafbraak bij de vorming van aneurysma's in de hersenen of de aorta
  • Scheiding door middel van faseovergang
  • Afzettingsproblemen bij de productie van nano-structuren om de katalytische activiteit van slimme oppervlakken te optimaliseren

CIR streeft ernaar om het interdisciplinair onderzoek in alle opzichten te versterken door een platform te creëren voor samenwerking, uitwisseling van deskundigheid, opleiding van promovendi en formulering van gezamenlijke onderzoeksprogramma's, verbinden met toegepast onderzoek en ontwikkeling in industriële laboratoria.

De volledige website van CIR is uitsluitend beschikbaar in het Engels.