Organisatie & contact

Bestuur & beheer

Per 1 september 2017 heeft de faculteit ET een nieuw meerhoofdig bestuur. Dit bestuur zorgt voor een integrale aansturing op de gebieden onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

V.l.n.r.: Niek ten Brinke (student assessor), Prof.dr.ir. Bart Koopman, Prof.dr. Geert Dewulf, Dr.ir. Marjolein Dohmen-Janssen, Drs. David Korringa   Fotograaf: Rikkert Harink

Faculteitsbestuur en secretariaat

De leden van het faculteitsbestuur ET zijn:

Decaan
Geert Dewulf Prof.dr.
Decaan
Portefeuillehouder onderzoek
Bart Koopman Prof.dr.ir.
Portefeuillehouder onderzoek
Portefeuillehouder onderwijs
Marjolein Dohmen-Janssen Dr.ir.
Portefeuillehouder onderwijs
Portefeuillehouder bedrijfsvoering
David Korringa Drs.
Portefeuillehouder bedrijfsvoering
Student assessor
Niek ten Brinke
Student assessor

A student will also be affiliated with each Faculty Board in an advisory role (student assessor).

Faculteitssecretariaat

Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door:

Maria Kamp, tel: 053 - 489 2547
Petra van Coevorden-Zuithof, tel: 3294
Wendy Hulscher-Rijkeboer, tel: 2250

Kamer: gebouw Horst, Ring C 205

Onderwijsorganisatie

Hieronder staan de belangrijkste contactpersonen van de opleidingen Civil Engineering (CE, CEM, CME), Mechanical Engineering (ME) en Industrial Design Engineering (ID, IDE). Uitgebreide informatie over opleidingen vind je onder onderwijs.

Opleidingsdirecteuren

Civil Engineering programma's (CE, CEM, CME)
dr. S.R. Miller (Seirgei)

Mechanical Engineering programma's (ME)
drs. E.M. Gommer (Lisa)

Industrial Design Engineering programma's (ID, IDE)
dr. ir. A. van den Boomgaard Mba

Sustainable Energy Technology (SET)
dr.ir. J.B.W. Kok (Jim)

Coördinatoren bacheloronderwijs

Civil Engineering
S. Siebelink MSc.
053-489 6448

Industrial Design Engineering
ms. ir. H.M. Schuurman-Hemmer
053-489 6614

Mechanical Engineering
ms. dr. G.G.M. Stoffels
053-489 4094

Coördinatoren masteronderwijs

Sustainable Energy Technology (SET)
mw. dr. G.G.M. Stoffels
053 - 489 4094

Mechanical Engineering (ME)
mw. dr. G.G.M. Stoffels
053 - 489 4094

Industrial Design Engineering (IDE) 
mw. ir H. Schuurman-Hemmer
053 - 489 2554

Civil Engineering and Management (CEM)
Construction Management and Engineering (CME)
S. Siebelink MSc.
053-489 6448

Studieadviseurs

Civil Engineering programma's (CiT, CEM, CME)
mw. ir. J. Krabbenbos
053 - 489 2341

Industrial Design Engineering programma's (IO, IDE)
mw. drs. C.C. Hoeksma
053 - 489 5495

Mechanical Engineering programma's
mw. ir. J.G. de Kiewit
053 - 489 4882

mw. dr. J.L.M. Schretlen
053 - 489 2657

Studentenmobiliteit (Stage, Bacheloropdracht, Internationalisering)

Internationalisering ET-breed
dr. ir. J.G. Ferwerda
053 - 4893398

Bacheloropdracht CE
S. Siebelink MSc.
053 - 489 2584

Bacheloropdracht ID
ir. A.P. van den Beukel
053 - 489 4853

Stage ME
mw. dr. ir. D. van de Belt
053 - 489 2457

Ondersteuning CE/ID
mw. E.D. van Oosterzee-Nootenboom
053 - 489 4326

Ondersteuning ME
mw. J.A. Emmerich-Nijenhuis
053 - 489  2130

Faculteitsraad

De faculteitsraad adviseert het management team van de desbetreffende faculteit over onderzoek, onderwijs en financiën en dergelijke zaken.

Opleidingscommissies

De samenstelling en contactinformatie van de opleidingscommissies van de opleidingen Mechanical Engineering, Civil Engineering en Industrial Design (Engineering) zijn beschikbaar via de opleiding websites: