Links Arjen Adriaanse, rechts Erwin Hofman

Zie Nieuws

Grants voor onderzoek naar energietransitie bestaande bouw

Het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) heeft als doelstelling om met het programma ‘Integrale energietransitie bestaande bouw’ renovatieconcepten te ontwikkelen waarmee over 5 jaar 80.000 woningen en gebouwen per jaar gerenoveerd worden opgeleverd, en 200.000 woningen per jaar in 2030. Het doel hiervan is om alle woningen in Nederland vóór het jaar 2050 energieneutraal te maken. Dan gaat het om woningen die heel duurzaam zijn: woningen die niet méér energie verbruiken dan ze zelf opwekken. Onderzoekers van de faculteiten BMS en ET van de Universiteit Twente bundelen hun krachten om bij te dragen aan de doelstellingen van het BTIC. 

Met de toekenning van 13,8 miljoen Euro subsidie in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) en een programmaomvang van 21,4 miljoen zullen de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld. Prof. Arjen Adriaanse (ET) en dr. ir. Erwin Hofman (BMS) van de UT zullen samen een bijdrage leveren aan dit programma. Zij ontvangen funding om komende twee jaar met een 1 PostDoc en 2 PDEng studenten aan dit programma bij te dragen.  

UT bijdrage aan energietransitie bestaande bouw

Een kernvraag in dit programma is: hoe krijgen we deze energietransitie in de gebouwde omgeving haalbaar en betaalbaar? Prof. Adriaanse: “Om de beschikbare woningvoorraad energiezuinig te maken wordt nog te vaak gebruik gemaakt van traditionele methoden en technieken die helaas onnodig kostbaar en weinig flexibel zijn. Toepassing van modulaire ontwerpprincipes maakt renovatieconcepten niet alleen beter schaalbaar en daarmee betaalbaar – het vergroot ook het gemak en snelheid waarmee oplossingen op individuele klantwensen kunnen worden afgestemd en kunnen worden gerealiseerd.”

Modulaire ontwerpprincipes als oplossing

Dr. Hofman legt uit dat de UT daarom oplossingen ontwikkeld die uitgaan van deze modulaire ontwerpprincipes. Op basis hiervan kunnen ontwerp en productieprocessen worden gedigitaliseerd wat weer een basis vormt voor geïndustrialiseerde processen en ketenintegratie in de vorm van een digitaal bedrijfsplatform. De bijdrage van de UT-onderzoekers ligt dus specifiek bij de product modularisatie en digitaliseringscomponent: het ontwikkelen van een bedrijfsplatform en een digitale informatieketen voor het ontwikkelen (configureren), fabriceren en assembleren van modulaire renovatieoplossingen. 

Meer informatie

Contactpersonen voor meer informatie: Erwin Hofman en Arjen Adriaanse.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)