Cursus Extrusie 2023

Een intensieve driedaagse cursus bestemd voor ingenieurs in de kunststofverwerkende industrie en de rubberindustrie.


De volgende cursus zal worden gehouden op 11, 12 en 13 april 2023.

De inhoud van de cursus is op deze pagina weergegeven.

Inleiding

Als productietechniek voor kunststof- en rubberproducten levert extrusie weliswaar belangrijke, maar toch ook wat saaie producten: buizen, plaatmateriaal, diverse profielen en verscheidene halffabrikaten. Echter, daarnaast vervult extrusie een essentiele rol in de meeste andere verwerkingsmethoden: bij spuitgieten, vacuumvormen, blow-molding, filmblazen, etc. wordt de kunststofsmelt bereid door een extruder. Bovendien worden extruders ook ingezet bij de aanmaak en het compounderen van polymeren. Meer dan 90% van alle polymeren passeert een extruder in het traject van polymerisatiereactor tot product.

Daarmee vormt extrusie de kern van kunststofverwerking. Een goed begrip van dit proces is daarmee onontbeerlijk voor iedereen die zich bezig houdt met de technische aspecten van kunststofverwerking of de ontwikkeling van kunststofproducten.

Deze cursus biedt in een kort bestek een helder inzicht in de fysische achtergronden van de extrusietechnologie, de varianten op het proces, en de problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen.

In verband met de diepgang van de cursus is een technische of β - wetenschappelijke achtergrond op academisch of HBO niveau wenselijk. Praktische ervaring in polymeertechnologie zal het aangeboden lesmateriaal toegankelijker maken voor de cursist.

Voor wie bestemd?

Welke problemen worden behandeld?

In deze cursus gaat het om de vraag hoe extruders optimaal kunnen worden benut in productieprocessen. Daartoe wordt ingegaan op problemen als:

Werkvormen

"Extrusie" is een intensieve cursus. In colleges en discussies wordt de theorie uiteengezet en doorgesproken. De cursus is niet gericht op encyclopedische kennis maar op een gefundeerd begrip van het extrusieproces. Daartoe wordt, gebruikmakend van eenvoudige wiskunde en stromingsleer, de theorie behandeld en gepresenteerd in de vorm van vergelijkingen en grafieken.

Het gebruik maken van de verkregen vergelijkingen wordt gedemonstreerd bij de bespreking van de theorie van het mengen, het opschalen, trouble shooting en dergelijke.

Er is ruime gelegenheid voor cursisten om zelf problemen aan te dragen ter discussie. De docenten zullen aangeven (indien mogelijk en relevant) welke theorie van belang is bij de oplossing en hoe deze oplossing verkregen kan worden. Ook na deze cursus kunnen de deelnemers voor advies bij de Universiteit Twente terecht.

Inleiders

Programma

Inleiding tot extrusie van polymeren

Principes van de enkelschroefpomp

Enkelschroefextruders

Mengen

Meedraaiende dubbelschroefextruders

Reologie en fysica van smelten

Schaalregels

Trouble shooting

Extrusie van rubber compounds

Visco-elasticiteit van polymeermoleculen

PVC verwerking met tegendraaiende dubbelschroefextruders

Kopontwerp voor PVC

Locatie en cursusdata

De cursus wordt gehouden in het U Parkhotel, gelegen op de campus van de Universiteit Twente. De cursusdata zijn 11, 12 en 13 april 2023. 

De tijden zijn:

dinsdag

09:30 - 21:30

18:00 diner (incl.)

woensdag

09:00 - 21:30

18:00 diner (incl.)

donderdag

09:00 - 16:00


U Parkhotel

De Veldmaat 8

7522 NM Enschede

info@uparkhotel.nl

+31 53 433 13 66

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 2395,- p.p. (exclusief overnachting). Bij dit bedrag zijn inbegrepen de bij de cursus behorende digitale syllabus en een map met hand-outs, alsmede lunches, diners, koffie en thee. De syllabus zal op USB worden aangeleverd; hand-outs van de presentaties worden wel in gedrukte vorm verstrekt.

Aanmeldingen worden twee weken voor de aanvang van de cursus als definitief beschouwd. Na 26 maart 2023 is bij annulering het gehele cursusbedrag verschuldigd. Bij verhindering mag uw plaats door een collega worden ingenomen.

Overnachting

De deelnemers kunnen desgewenst overnachten in het U Parkhotel, waar een blok kamers is gereserveerd voor de cursus Extrusie tegen gereduceerd tarief: € 106,00 per kamer, per nacht (inclusief ontbijt voor 1 persoon). Genoemd tarief is exclusief toeristenbelasting à € 2,80 per persoon per nacht. 

Genoemde prijzen zijn van toepassing tot en met 26 februari 2023. Daarna gelden de reguliere tarieven van het hotel van dat moment en kunnen boekingen alleen worden gemaakt op basis van beschikbaarheid. De kosten van overnachting dienen rechtstreeks met het hotel te worden afgerekend. 

Deelnemers kunnen rechtstreeks bij het U Parkhotel een kamer boeken. Per mail reserveringen@uparkhotel.nl of telefonisch via +31 53 4331366, onder vermelding van 'Extrusiecursus', zodat hen het juiste tarief zal worden geboden.

Polymer Centre Twente

De polymeercursussen staan onder verantwoordelijkheid van het Polymer Center Twente. Het PCT coördineert het onderwijs en het onderzoek op het gebied van polymeren aan de Universiteit Twente.

Het programma staat onder auspiciën van de Stichting Polymeer Technologie Nederland

Aanmelding

Het inschrijfformulier is nu online beschikbaar.
NU AANMELDEN


Voor informatie en vragen:

C.H.E. ter Horst-Strootman
Tel: +31 53 489 4621
E-mail: secretariat-ete-et@utwente.nl