Een intensieve ONLINE cursus bestemd voor ingenieurs in de kunststofverwerkende industrie en de rubberindustrie.


Deze online cursus zal worden gehouden op 9 middagen verdeeld over 3 weken in juni 2021.

De inhoud van de cursus is op deze pagina weergegeven.

Inleiding

Als productietechniek voor kunststof- en rubberproducten levert extrusie weliswaar belangrijke, maar toch ook wat saaie producten: buizen, plaatmateriaal, diverse profielen. Echter, daarnaast vervult extrusie een essentiele rol in de meeste andere verwerkingsmethoden: bij spuitgieten, vacuumvormen, blow-molding, filmblazen, etc. wordt de kunststofsmelt bereid door een extruder. Meer dan 90 % van alle kunststoffen passeert een extruder in het traject van polymerisatiereactor tot product.

Daarmee vormt extrusie de kern van kunststofverwerking. Een goed begrip van dit proces is daarmee onontbeerlijk voor iedereen die zich bezig houdt met de technische aspecten van kunststofverwerking of de ontwikkeling van kunststofproducten.

Deze cursus biedt in een kort bestek een helder inzicht in de fysische achtergronden van extrusie, de varianten op het proces, en de problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen.

In verband met de diepgang van de cursus is een technische of β - wetenschappelijke achtergrond op academisch of HBO niveau wenselijk. Praktische ervaring in polymeertechnologie zal het aangeboden lesmateriaal toegankelijker maken voor de cursist.

voor wie bestemd?

 • Ieder die zich op ingenieursniveau bezighoudt met extrusie in de kunststofverwerkende industrie en de rubberindustrie.
 • Voor productontwikkelaars, process engineers, bedrijfsleiders, kwaliteitsbewakers en hoofden technische dienst.

WELKE PROBLEMEN WORDEN BEHANDELD?

In deze cursus gaat het om de vraag hoe extruders optimaal kunnen worden benut in productieprocessen. Daartoe wordt ingegaan op problemen als:

 • Hoe beslist u of in een bepaalde situatie een extruder nodig is?
 • Hoe kiest u het juiste type extruder?
 • Levert uw machine de gewenste kwaliteit?
 • Hoe schat u de capaciteit van een extruder?
 • Hoe kunt u uw productieproblemen oplossen?
 • Hoe houdt u de temperatuur in de hand?
 • Bent u aan een nieuwe extruder toe of kan de bestaande machine verbeterd worden?
 • Met welke toleranties zijn extrusieproducten te maken?

werkvormen

"Extrusie" is een intensieve cursus. In colleges en discussies wordt de theorie uiteengezet en doorgesproken. De cursus is niet gericht op encyclopedische kennis maar op een gefundeerd begrip van het extrusieproces. Daartoe wordt, gebruikmakend van eenvoudige wiskunde en stromingsleer, de theorie behandeld en gepresenteerd in de vorm van vergelijkingen en grafieken.

Het gebruik maken van de verkregen vergelijkingen wordt gedemonstreerd bij de bespreking van de theorie van het mengen, het opschalen, trouble shooting en dergelijke.

Er is ruime gelegenheid voor cursisten om zelf problemen aan te dragen ter discussie. De docenten zullen aangeven (indien mogelijk en relevant) welke theorie van belang is bij de oplossing en hoe deze oplossing verkregen kan worden. Ook na deze cursus kunnen de deelnemers voor advies bij de Universiteit Twente terecht.

inleiders

 • Dr.ir. D.J. van Dijk
  cursusleider, Universiteit Twente, Enschede

 • Dr.ir. G. Nijman
  KraussMaffei Berstorf GmbH, Hannover, Duitsland

 • Dr.ir. H. Overeijnder
  voorheen Wavin T&I, Dedemsvaart

 • Dr.ir. Chr. Rauwendaal
  Rauwendaal Extrusion Engineering,
  Auburn, USA

programma

Inleiding tot extrusie van polymeren

Principes van de enkelschroefpomp

 • Sleepstroom-drukstroom, smoorverhouding, pomprendement, warmteontwikkeling
 • Pompzone: lekstroom, aandrijfvermogen, rendement, temperaturen

Enkelschroefextruders

 • Invoerzone: drukopbouw, wrijvingsinvloeden, cilindergroeven
 • Vaste stof transport zone
 • Smeltproces, warmteoverdracht naar de vaste stof, optimalisatie, extruderkarakteristieken
 • Schroefontwerp: effecten van transportverschijnselen en fase-overgangen, ontgassen
 • Bijzondere schroeven: meergangige schroeven, barrière schroeven
 • Menggedrag van enkelschroefextruders: dispersief en distributief mengen, mengprestaties, mengelementen

Mengen

 • Dispersies vs emulsies; mengkriteria
 • Dispersief- en distributief mengen
 • Axiaal- en lateraal mengen
 • Mengprocessen: afschuifstroming, rekstroming, herorientaties, vouwen.

Meedraaiende dubbelschroefextruders

 • Schroefopbouw
 • Drukopbouw
 • Gevulde lengte
 • Opsmelten
 • Inzet bij blenden en compounderen

Reologie en fysica van smelten

 • Power-law
 • PvT-diagram
 • Normaalspanningseffecten en andere visco-elastische fenomenen
 • Effecten moleculair gewicht
 • Inwendige spanningen

Schaalregels

 • Kinematische en thermische gelijkvormigheid, kerngetallen, modelregels, geometrisch opschalen
 • "Adiabatische" machines, D-kwadraat regel

Trouble shooting

 • Smeltbreuk, shark skin, te lage opbrengst, inhomogeniteiten, extrudate swell controll
 • DAS-analyse

Extrusie van rubber compounds

 • Extruders in de rubberverwerking
 • Reologisch gedrag rubbermengsels
 • Extrusie gedrag
 • Mengproblemen
 • Die-ontwerpen; coextrusie
 • Voorbeeld extrusielijn in de bandenindustrie

Visco-elasticiteit van polymeermoleculen

 • Oorzaak van visco-elasticiteit
 • Bewegingsmogelijkheden van polymeermoleculen
 • Invloed van temperatuur en spanning op relaxatietijd
 • Visco-elastische vergelijkingen
 • Voorbeelden: viscositeit van smelt, zwichten van kunststof, paalklimeffect

PVC verwerking met tegendraaiende dubbelschroefextruders

 • Schroefgeometrie
 • Gelering
 • Homogeniteit van de smelt

Kopontwerp voor PVC

 • Geometrie van de spuitkop
 • Voorkomen van defecten, algemene vormgevingsprincipes, kalibreren en koelen van extrudaat

Cursusdata

De cursus wordt gehouden in in de laatste 2 weken van juni en de eerste week van juli 2021 en bestaat uit 9 online middagsessies via Microsoft Teams. In de week voorafgaand aan de cursus zullen de cursisten de link naar de online sessies ontvangen.

kosten

Het cursusgeld bedraagt € 1250,- p.p. Bij dit bedrag is inbegrepen de bij de cursus behorende digitale syllabus.

Aanmeldingen worden een week voor de aanvang van de cursus als definitief beschouwd. Na die datum (13 juni 2021) is bij annulering het gehele cursusbedrag verschuldigd. Bij verhindering mag uw plaats door een collega worden ingenomen.

Polymer Centre Twente

De polymeercursussen staan onder verantwoordelijkheid van het Polymer Center Twente. Het PCT coördineert het onderwijs en het onderzoek op het gebied van polymeren aan de Universiteit Twente.

Het programma staat onder auspiciën van de Stichting Polymeer Technologie Nederland

Aanmelding

Het inschrijfformulier is nu online beschikbaar.
Nu aanmelden


Voor informatie en vragen:

C.H.E. ter Horst-Strootman
Tel: +31 53 489 4621
E-mail: secretariat-ete-et@utwente.nl