Projecten

WASH & LOAD

Financiering EU

Aanvang 01-10-2011

Eind 31-08-2014

Doel

Het WASH&LOAD project is gericht op de wetenschappelijke karakterisatie van wetenschap en technologie voor de ontwikkeling van richtlijnen. Daarnaast richt het zich op pre-nomitief onderzoek met als doel het ondersteunen van de meer dan 20,000 MKB-bedrijven die betrokken zijn bij de functionele kleding producttak bij het implementeren van kosteneffectieve praktijken voor herhalende beschermende functionaliteiten in beschermende kleding en medisch textiel tijdens de levenscyclus. Het project gaat daarbij verder dan de pogingen totnogtoe. Het aangaan van deze uitdaging gaat voorbij het vermogen van enkel bedrijf uit de MKB-sector en heeft dan ook een collectieve R&D inspanning nodig. Dit project wordt geleid door MKB groeperingen en verenigingen op een Europees en nationaal niveau.

Het nieuwe WASH&LOAD wassysteem is gebaseerd op een controlesysteem dat de concentratie van chemicaliën in het bad tijdens de refunctionalisatie processen controleert. Dit zorgt voor het juiste niveau van functionalisatie terwijl de hoeveelheid afval wordt verminderd. Het gerefunctionaliseerde kledingstuk wordt vervolgens opnieuw gecontroleerd nadat het proces die het functionaliteit niveau heeft ingeschat en valideert of het heeft plaatsgevonden. Dit zorgt ervoor dat de combinatie van een nieuw product/proces of service systeem, drastisch het bedrijfsmodel van het wasmodel verlengt.

Het WASH&LOAD concept van een gevalideerde refunctionalisatie van textiel is gebaseerd op het feit dat functionalisatie altijd op een optimaal niveau wordt gehouden. Dit wordt bereikt door precies het juiste aantal functionele stoffen toe te voegen. Op deze wijze wordt de effectiviteit behouden door de gehele levenscyclus zonder bovenmatige hoeveelheden chemicaliën te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de stof luchtiger is en vermijd het onnodig creëren van afval.

Meer informatie kan worden gevonden op www.washload.eu